Kollektivavtal för framtiden

 

 

Nya mål är nödvändiga om inte fackföreningsrörelsen skall stagnera och förlora sina medlemmar. Under de senaste decennierna har arbetstagarna trots denna självklara förutsättning varit förlorarna. Det är ingen nödvändighet. Det är bakgrunden till denna rapport som har tagits fram av Elktrikerförbundet

De svenska fackföreningarna tillhör de mest välorganiserade i världen. Dehar en hög medlemsanslutning. Men den utnyttjas inte. I stället har man inriktat sin verksamhet på att försvara redan uppnådda mål. Det är ingen bra framgångslinje. Den som endast försvarar uppnådda positioner är dömd att tappa terräng. Det är bakgrunden till denna avtalspolitiska rapport. Elektrikerförbundet vill med den försöka skapa en framtidsdiskussion, där arbetstagarna , inte arbetsgivaren ska flytta fram sina positioner. Och det självklara verktyget för att flytta fram våra positioner är kollektivavtalet

Rapporten innehåller fyra delar.


  1. Analys av nuläget och framtidsbeskrivning.

  2. Förslag till allmänna avtalskrav för att förbättra medlemmarnas ställning.

  3. Genomgång av förbundets avtalsområden för att se vad vi kan göra för att förstärka de olika avtalen.

  4. Diskussion om hur förbundet ska utforma sin organisation för att i framtiden behålla kollektivavtalet som det viktigaste verktyget för att förstärka medlemmarnas intressen.

Välj den version av boken Du vill se genom att klicka på respektive text

Kollektivavtal för framtiden Avtalspolitisk rapport innehåller hela Elektrikerförbundets avtalspolitiska rapport

Kollektivavtal för framtiden
Kortrapport

Kortversion av av avvtalspolitisk rapport . Sådana delar som enbart är av intresse för förbundet centralt som arkivläggning, tolkning av avtal etc har tagits. Texten har dessutom banats och redigerats ganska hårt av en professionell bokredaktör, så den är lättare att läsa.
Kollektivavtal för framtiden broschyr Kollektivavtal för framtiden broschyr Innehåller på 16 sidor en redovisning av den avtalspolitiska rapporten