Publicerad i SvD den 8 april 2005

Handla vitt är hederssak

fusk får inte premieras Sverige måste genomsyras av kravet på vita jobb och kamp mot svartarbete. I offentlig upphandling ska kollektivavtalsenliga villkor gälla, skriver Roger Mogert (s) och fem fackföreningsledare.

Städföretaget Swede Service undandrog från januari 2002 till oktober 2003 genom svarta löner mer än 33 miljoner kr i intäkter till staten, sju miljoner i moms och tio miljoner i arbetsgivaravgifter.

Därtill kommer inkomstskatt på svarta löner, ett belopp som polisen inte fick fram. På ett år svindlade företaget samhället på tiotals miljoner i offentlig upphandling. Hur kan det gå så?

Det är ingen unik verksamhet. Den kunde lagföras p g a förträffligt utredningsarbete av Fastighetsanställdas Förbund, och eftersom ägaren erkände och dokumenterade de svarta transaktionerna. Men normalt upptäcks inte denna typ av verksamhet.

Företaget anlitades av landstinget och kranskommuner i Stockholm. En av upphandlarna menade att han gjort de kontroller som krävdes men sade samtidigt: ”Mitt jobb är att pressa priserna för att få ett så fördelaktigt avtal för landstinget som möjligt.”

Och priserna var låga, 180 kr/tim. Branschen rekommenderar 240 kr/tim om arbetsgivaren ska kunna betala kollektivavtalsenliga löner,

semester, arbetsgivaravgifter och rimlig avkastning på kapital.

Skillnaden på 60 kr/tim gör inte dessa upphandlingar billiga. Tvärtom.

De är dyra för seriösa företag som slås ut eller tvingas jobba svart. För arbetstagare som hamnar utanför välfärdssystemet, tvingas bli brottslingar men fortfarande är lågavlönade.

För arbetskamrater som tvingas konkurrera med svart verksamhet och får lägre lön.

För samhället eftersom det som skulle bli skatter och sociala avgifter slussas ut i fortsatt brottslig verksamhet eller till utländska konton.

Vi antar program mot svarta arbeten, tillsätter kommissioner och utbildar handläggare, men inget händer. Varför?

Jo, därför att den som köper städning för 180 kr får beröm. Han gör ett bra jobb, trots att alla förstår att företag med så låga priser inte kan betala marknadslöner och sannolikt måste fuska. Fusket är alltså inbyggt och premieras av systemet.

Det är möjligt eftersom vi tillåter social dumpning vid offentlig upphandling. Det är ett resultat av en

kammarrättsdom från 1995 som, sannolikt felaktigt, säger att det inte är tillåtet att kräva kollektivavtal vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Detta trots att kollektivavtalet är den minimilön Sverige åtagit sig att hålla mot EU för att skydda arbetare från andra EU-länder mot social dumpning.

Om man redan i upphandlingsvillkoren föreskriver skälig lön finns det en realistisk möjlighet att värdera anbuden.

Detta har Stockholms Stad tagit fasta på i samarbetsprojektet Vita Jobb med Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, Målareförbundet och Transportarbetareförbundet.

Sverige upphandlar med skattemedel för en fjärdedel av bruttonationalprodukten, dvs. för 400 till 500 miljarder kr per år. Hur dessa skattemedel används har därför avgörande betydelse för alla.

Vita Jobb bygger på att kommunen i kontraktsvillkoren med entreprenören förbjuder svartarbete, kräver kollektivavtalsenliga villkor, skyldighet att löpande redovisa dem som jobbar på

arbetsplatsen och att alla ska bära id.

Samhället ska handla vitt. Det är en hederssak. Men samhället saknar egna resurser och kunskaper för att kunna kontrollera förhållandena direkt på arbetsplatsen. Facket kan därför i Vita jobb få ett uppdragsavtal som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning. Den entreprenör som bryter mot villkoren kan bli av med kontraktet och få betala skadestånd.

Vita Jobb förenar den offentliga upphandlarens makt att styra upphandlingen, med fackets kunskap och närvaro på arbetsplatsen.

Ännu återstår en viss finputsning av modellen men redan nu testas den med gott resultat i upphandlingsskedet i Stockholm.

 

 

ROGER MOGERT, Stockholms Stad HANS TILLY, Byggnadsarbetareförbundet, STIG LARSSON, Elektrikerförbundet,HANS ÖHLUND Fastighetsanställdas Förbund  , LARS-ÄKE LUNDIN, Målareförbundet, PER WINBERG, Transportarbetareföbundet

,