Fri man utan fack?

Telmek är underleverantör till Eriksson. Det har en dynamisk företagsledare. Han är duktig att fixa enkla lösningar på svåra tillverkningsproblem. Antalet anställda har ökat från 5 till 200 på 7 år. Metallarna  vid företaget har individuella löner som sätts efter planeringsamtal med arbetsledaren. Anslutningsgraden  är under 30 %. Sjukfrånvaron är hög. Trots att företaget är så ungt finns det flera fall av förslitningsskador hos unga kvinnor med monotona arbeten.

Robert är ny som kontaktman för Metall. Man har inte lyckats bilda någon klubb. Han dyker på Claes första dagen han är på jobbet och frågar om han inte ska gå med i Metall.

Claes är direkt avvisande. Han vill vara fri. När han anställdes lovade företagsledaren Niklas att Claes skulle få jobba in tiden timme för timme så att han kunde vara ledig när han behövde. Hade han några problem skulle Claes och Niklas lösa  dem tillsammans. Han hade fått en bra ingångslön, men kunde tyvärr inte berätta vilken. Lönerna på företaget var hemliga. Dessutom  var det för dyrt att var med i facket.

Telmek heter inte så, men det finns i verkligheten. Och Claes blir allt vanligare.

De som klagar på facket brukar ofta säga att de betalar sin medlemsavgift men de får ingenting för den. Några  fackföreningar har mött detta med att berätta om rabatter hos bensinbolag, förmånliga gruppförsäkringar för medlemmar, för att bevisa hur bra facket är. Det är inte fel, men det är att gå över ån efter vatten.

Den fackliga verksamheten bygger på medlemmarnas inbördes solidaritet. Facket fungerar som en utbudskartell.  Arbetarna säger gemensamt till arbetsgivarna att under avtalets minimivillkor får ni inget jobb utfört.

Undersökningar från USA visar att lönerna i de delar av landet  där man har kollektivavtal och facklig verksamhet ligger ca 20 % högre än i oorganiserade delar. Medlemskapets värde skulle då vara ca 3 á 4. 000 kr i månaden översatt i svenska förhållanden. (Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad, Ingmar Göransson och Anna Holmgren, s 190. Läs boken! Den är bra. Beställ på 08/7090500, 100 kr + moms).

Kostnaden för att producera och underhålla och försvara dessa avtal är den tunga posten i medlemsavgiften. Men utan lokal verksamhet som omsätter avtalen till företagsnivå och bevakar att de verkligen efterlevs fungerar det inte. Den sviktar nu i många företag, i all synnerhet inom nya branscher.

Claes blir också allt vanligare. Han  är osolidarisk och det bör han få veta. Han dumpar priset på övertid genom att jobba övertid timme för timme och betalar inget för att få sin goda lön. Och han är minst av allt fri. När han får sin arbetsskada, råkar i onåd hos arbetsledningen, eller har bränt upp det nya dyra mätverktyget som arbetsgivaren vill han skall ersätta, då är han ensam.

Låt inte Telmek bli ett vanligt metallföretag! Stötta Robert på din arbetsplats. Om vi skapar ett samhälle utan facklig solidaritet, ger vi våra barn ett dåligt samhälle att leva i.