Är arbetare människor?

VD:n för AB Smitt och Valsat, Olle Persson anser att svinnet på företaget är för stort. Han kallar klubbordföranden Sven Alsgård till förhandling.

"Jag hade tänkt lösa frågan om svinnet så, att jag sätter upp övervakningskameror med mikrofoner som registrerar allt som händer i verkstaden, i omklädningsrummen, på gården och vid grinden. Till det kopplar jag videobandspelare, och sparar banden något halvår. Om det sedan blir något svinn, kan vi ju alltid gå tillbaka och se vad som hänt."

Alsgård blir förskräckt: "Men då får vi ju inte något privatliv. Allt vi säger och gör under hela dagen utom när vi går på toaletten registreras ju. Och tjejerna, ska man filma dem när de byter om i omklädningsrummet? Det är ju kränkande. Någon personlig frihet har man väl också som arbetare. Jag vägrar att gå med på det."

"Nu är ju det här en MBL-förhandling. Och jag har bestämt mig. Den här ordningen börjar gälla så snart vi monterat utrustningen. Du kan väl informera om att jag är tvungen att göra så här pga. det stora svinnet. Protokollet får du för justering som vanligt. Ha en bra dag."

I Sverige gäller europakonventionen om mänskliga rättigheter som lag sedan 1995. I artikel 8 sägs att var och en har rätt till skydd för sitt privatliv. Får verkligen Olle Persson mot den bakgrunden ställa upp videokameror som registrerar allt hans arbetare gör och säger? Det är väl om något en kränkning av deras privatliv.

Ja enligt svensk lag får han göra det. Och det t.o.m. enligt en helt ny lag om allmän kameraövervakning från den 1 juli i år. Enligt lagen delas kameraövervakning in i sådan som kräver tillstånd - t.ex. när kameran riktas mot plats dit allmänheten har tillträde, sådan som kräver anmälan till myndighet - t.ex. i post- bank- eller butikslokal och sådan som varken kräver tillstånd eller anmälan, - t.ex. på en privat arbetsplats. I det sista fallet krävs endast en tydlig skylt som talar om att bild och ljudupptagning sker.

LO krävde i sitt remissyttrande över den nya lagen att facket alltid skulle ge tillstånd vidövervakning av arbetsplats. Men justitieminister Laila Freivalds sa nej. I lagens § 1 sägs visserligen att övervakning skall ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personligas integritet. Men någon tillsyn över eller straff för arbetsgivare som bryter mot denna bestämmelse finns inte. Så VD:n Olle Persson kan riskfritt köra över klubbordföranden.

Man undrar hur justitieministern ser på arbetare. Att se arbetsplatsen och arbetstagarna som arbetsgivarens egendom trodde man tillhörde en förgången tid. Att inte göra någon åtskillnad av t.ex. övervakning av grisar i en grisfabrik och arbetstagare är kränkande.

Lagen måste ändras. Arbetare ska behandlas som fria människor med rätt till respekt för sin integritet, i synnerhet av en socialdemokratisk regering.