Dra tänderna ur facket?
Dagens arbete dec -98

På LO:s förslag tillsatte regeringen den Öbergska utredningen om medling och förhandling. Utredningen vill nu inskränka strejkrätten. Den föreslår bl.a. att

Men utredningen föreslår inga begränsningar i arbetsgivarens rätt till "stridsåtgärder" t.ex. rätten att lägga ned verksamheten, flytta den till Skottland, ta in entreprenörer eller låna in arbetskraft och därigenom pressa lönekostnaden.

Kapitalets internationalisering ger obalans mellan parterna, men till arbetsgivarens fördel. Det gör en förstärkning av stridsrätten bl.a. genom större möjligheter till internationella sympatiåtgärder nödvändiga, inte en försvagning.

Men de uppräknade förslagen verkar ju ändå rätt så oskyldiga? Att en stridsåtgärd är proportionell och inte drabbar orättvist måste väl vara i fackets intresse.?

Nej! En facklig stridsåtgärds syfte är just att skada motparten ekonomiskt. Och strejken blir därför aldrig rättvis eller riktig ur företagsekonomisk synpunkt.

Arbetsgivaren vill därför alltid hindra en strejk. Proportionalitetsregeln gör att en domstol alltid kan pröva om den är "proportionell". Det försenar strejken så att arbetsgivaren bl.a. kan bygga upp lager som minskar strejkens effekt. Det är dessutom en ur fackens synpunkt oerhört farlig regel eftersom den ger domstolar - som till sin natur är konservativa - helt fria händer att från subjektiva värderingar stoppa en strejk. Idag bestäms strejkens omfattning av de fackliga organisationerna under ansvar. Och de svenska facken tar ett stort samhälleligt ansvar, ibland allt för stort enligt min mening. Det finns inga riktiga exempel som visar att stridsrätten missbrukats.

Anledningen till att man nu vill förändra reglerna är därför inte att de fungerar dåligt. Det är den gamla vanliga kampen mellan arbete och kapital. Låt Dig därför inte luras av påståenden om att strejken är ett föråldrat och alltför trubbigt vapen i dagens datasamhälle. Det är vassare och nödvändigare att bevara än någonsin.

Varför inte låta näringsministrarna Rosengren och Sahlin veta vad svenska fackförbund gillar de här förslagen?