ARBETARE SOM SLIT- OCH SLÄNGVARA

Köp friska arbetare som aldrig är lediga för vård av barn.

Köp arbetare som inte protesterar mot missförhållanden eller är fackligt aktiva.

Köp arbetare som är flexibla.

Den här annonsen ser du inte i din tidning. Men det är goda argument för företag som hyr ut arbetare. De var tidigare förbjudna i Sverige. ILO är ett organ som ger regler för alla länder till skydd för arbetstagare. Den borgerliga regeringen sade 1993 upp den ILO-konvention som förbjöd kommersiell arbetsförmedling. Sverige fick då den liberalaste lagstiftningen för uthyrning av arbetskraft i hela Europa. 1997 föreslog därför en utredning att uthyrningsföretagen åtminstone skulle vara auktoriserade. Men den socialdemokratiska regeringen sade nej.

Uthyrning är en del av den internationella tendensen att göra anställningsförhållandena flexibla, dvs osäkra för arbetstagaren. I USA är uthyrningsföretaget Manpower den största privata arbetsgivaren. Uthyrning är där ett av sätten att pressa ner lönerna, s.k. social dumping. Det sker genom att arbetsgivaren ersätter dyrare anställda med inhyrd arbetskraft. På det sättet kan han genom lönekonkurrens sänka lönen också för den fast anställda personalen. Uthyrningsföretagens mål är att ta åtminstone 2 % av arbetsmarknaden i Sverige, dvs drygt 80.000.

I Sverige finns det minst två rikstäckande kollektivavtal för uthyrning av arbetskraft. Enligt dessa avtal garanteras 75 % av lönen även om arbetstagaren inte får arbetsuppgifter. Vadå garanteras? Varför ska den uthyrda arbetskraften ha 75 % av lönen när anställningsskyddslagen ger 100 % vid permittering? Denna lägre lön ger uthyrningsföretagen en viktig konkurrensfördel. Företag som hyr arbetskraft minskar den fasta personalen och använder inhyrningsverksamheten som dragspel. Permitteringslönekostnaden lastas så över på arbetstagaren.

Även i Sverige förekommer direkt lönedumping. En arbetsgivare ville t.ex. införa nattskift. Han ansåg avtalets OB-ersättning för hög. Han hotade att hyra in personal med kollektivavtal som gav lägre OB-ersättning om facket inte gav efter.

Kollektivavtalet hindrar genom minimilönebestämmelserna lönedumping. Men ett uthyrningsföretag som hyr ut till olika branscher kan genom att använda ett "billigt" avtal sänka lönen i ett annat avtalsområde. LO beslöt därför nu i våras att inget LO-förbund får teckna kollektivavtal som gäller för ett annat förbunds avtalsområde. Metall ska alltså teckna avtal vid inhyrning inom metallföretagen osv. På det sättet förhindras sänkt lönenivå genom lönekonkurrens mellan avtalsområdena.

LO:s beslut är viktigt. Men för att det skall fungera krävs att de anställda ute på företagen bevakar dessa frågor och påtalar missförhållanden både hos förbundet och arbetsgivaren.