Anställda ska hålla käft!

Fabriken går dåligt. Maskinerna har inte fungerat. Massor av produkter har fått kastas. En ny ägare köper. Han ska göra de investeringar som såväl behövs. Men det blir inga investeringar. En månad efter övertagandet, läggs hela verksamheten ned.

Två av fackets bolagsstyrelserepresentanter berättar för lokaltidningen vilka missförhållanden som åstadkommit företagets dåliga lönsamhet. De berättar om de anställdas ilska över att den nye ägaren bara köpt bolaget för att bli av med en besvärande konkurrent, och komma över ett framgångsrikt firmamärke. Några dagar senare får de var sitt brev från den nya koncernledningen. Brevet lyder:

 

Varning.

Du varnas härmed för de uttalanden Du gjort i lokaltidningen. Du har därigenom avslöjat företagshemligheter. Om du gör så igen missbrukar Du det förtroende och den vårdnadsplikt Du är skyldig att iaktta som styrelseledamot. Du kan därigenom bli skadeståndsskyldig. Detta brev är en företagshemlighets som du inte får berätta om. Om du inte iakttar företagets intressen i fortsättningen kommer vi att kräva skadestånd av Dig.

Att brevet avslutades med Vänlig hälsning, gjorde dem inte lugnare.

Men de behöver inte vara oroliga. Den skyldighet en styrelseledamot har att iaktta vårdnadsplikt mot bolaget, medför inte förlust av kritikrätten, i synnerhet inte för de fackligt förtroendevalda. De uttalanden de gjort, är inte uppsägningsgrund enligt Arbetsdomstolens praxis. De kan därför lugnt berätta för lokaltidningen, hur illa den nya företagsledningen beter sig.

Denna händelse är sann med undantag för vissa fakta som jag ändrat för att berättelsen inte ska kunna spåras till den fackklubb som jag gett råden till. Och att den kan inträffa i dag är allvarligt, men helt följdriktigt, eftersom

Så skall det inte vara! I dag ska arbetstagare i Sverige inte behandlas som lydiga tjänstehjon på 1800-talet, som ska hålla käft och inte kritisera sin arbetsgivare. Yttrandefriheten är nödvändig i en demokrati, och demokratin ska inte stanna utanför arbetsplatsens dörrar.

Vill du läsa mer om yttrandefriheten på arbetet: Läs Arbetsorätten 4 på min hemsida www. kurt. nu.