Vem kan man lita på?

Lisa är klubbordförande. Hon har det jobbigt med företagsledningen. Personalchefen är tuff och förre klubbordföranden orkade inte med alla konflikter. Han slutade när VD klagade på att klubbens informationsblad om löneförhandlingarna var osakligt. Personalchefen sade dessutom att det var avtalsbrott eftersom det avslöjade personliga hemliga löner.

Nu hade företagets dataansvarige varit på klubbexpeditionen med huvudnyckel för att installera nya program. Ett stort antal protokoll, medlemslistor och annat hade försvunnit från datorns minne. Lisa misstänkte att de kollat på klubbens uppläggning av löneförhandlingarna. Lisa hade tidigare i somras skällt ut personalchefen efter noter när han gått in med huvudnyckel och lagt en förhandlingsframställan klubbexpeditionen.

Bara någon vecka efter det filerna försvunnit gick en datatekniker utan lov in på klubbexpeditionen för att ansluta klubbdatorn till företagets server. Lisa klagade hos företagets VD. Den dataansvarige kontaktade då henne. Han sa att klubben fick skylla sig själv när de hade så usla backuprutiner. För övrigt var det företagets dator, och han var ansvarig för underhåll och drift.

Lisa tar kontakt med förbundet och frågar om företaget verkligen får bete sig på det här sättet?

Nej det får de inte. Företaget har gjort sig skyldiga till så allvarliga brott att det till och med kan bli fråga om fängelse, bl.a. olaga intrång och olaga dataintrång. Men det är egentligen inte det allvarligaste.

Lisa är anställd i företaget och skyldig att lyda arbetsledningens order. Men samtidigt är hon klubbordförande. Företaget och klubben är två jämställda förhandlingsparter. När därför VD och personalchefen har synpunkter på vad klubben skriver i sin information till medlemmarna, blandar de ihop funktionerna och lägger sig i något som de absolut inte har med att göra, nämligen klubbens interna verksamhet. Att dessutom antyda att klubben inte skulle få informera om förhandlingsresultatet för att det skulle vara hemligt, är direkt löjligt, även om jag har hört talas om fler företag som försöker med den bluffen.

Samma gäller intrånget i klubblokalen. Självklart får inte företaget utan lov gå in i klubbens låsta utrymmen och pula med dess dator, även om de skulle råka äga den. Men företaget kan om det finns gemensam server ofta t.o.m. löpande kolla klubbens korrespondens med e-post utan att klubben ens vet om det. Samma gäller klubbordförandens mobiltelefon som ofta bekostas av företaget, där telefonräkningen ger goda möjligheter att följa upp vem hon ringer till.

Det kan krävas en ordentlig markering att facket är en självständig förhandlingsmotpart med rätt till en egen verksamhet och inte en del av arbetsgivarens organisation. Men det kan också krävas att man fixar det praktiska så att det blir lättare att hålla isär arbetsgivarens och fackets verksamhet. Elektrikerförbundet visar i sin senaste avtalsrapport, Kollektivavtal för framtiden på flera olika vägar för att komma till rätta med sådana praktiska problem. Du kan läsa den på min hemsida www.kurt.nu