Din fritid ska vara dyr!

Erik jobbar på den största sportbutiken i stan. När pappersbruket lade igen för fyra år sedan gick han arbetslös i 2 år. Sedan han skolat om sig på en specialkurs för idrottsutrustningar fick han ett vikariat. Nu är han timanställd sedan 2 år tillbaka. Hans arbetstid varierar alltså efter hur mycket det finns att göra i butiken.

Det är lite otryggt att inte ha fast lön. Men Lisa som är biträdande föreståndare i butiken, fick fast, men då fick hon också skriva bort sin rätt till övertidsersättning mot två extra semesterdagar. Det var ett så dåligt byte så Erik är tveksam om han vill ha fast, även om han skulle bli erbjuden.

Det här är bara ett av många hundratusentals exempel på det nya av borgarna prisade flexibla Sverige. Och det är ett ganska snällt exempel. Posten i Stockholm är instämda till Arbetsdomstolen för att de konsekvent på en arbetsplats anställde personal på deltid 2 timmar i veckan ( Ja du läste rätt, 2 timmar i veckan.) Sedan jobbade de förestås mycket mer, men de visste aldrig i förväg hur mycket.

På det sättet fick Posten en helt flexibel arbetsstyrka och slapp samtidigt betala både mertids- och övertidsersättning. Det var vad de trodde i alla fall för nu har SEKO stämt dem på ett belopp som motsvarar den vinst de gjort på detta kringgående av avtalet genom att slippa att betala mertidsersättning och övertidsersättning.

I båda de här exemplen är arbetsgivarens sätt att tillämpa avtalet sannolikt förbjudet. Men det vanliga är att de anställda ändå accepterar de här oskäliga arbetsvillkoren. De är så rädda om sina jobb så att de inte ens vågar vända sig till facket för att klaga.

Men om det bara var de anställda som var rädda, så var det väl inte så allvarligt. Men problemet är att också facket är uppskrämt. Många avtal, även på LO-området har med fackets samtycke luckrats upp under de sista åren. Arbetstagaren är i dag i allt större utsträckning skyldig att tåla ingrepp i sin fritid utan skälig ersättning.

Det sker genom nyheter i avtalet som flexibel arbetstid, konjunkturanpassad arbetstid, arbetstidsbanker och allt annat möjligt tjusigt som facket döpt sina eftergifter till.

Det är ingen bra utveckling. För sätter man inte ett högt pris på arbetstagarens schemalagda fritid, så blir även den arbetsgivarens egendom.

Hur fixar vi nu detta? Ja det är egentligen inte något stort problem. Vi har den starkaste fackföreningsrörelsen i hela världen. Om vi bara använder vår fackliga styrka så ror vi det hela i land.

När socialdemokratiska partiet bildades 1889, ställde man huvudsakligen upp fackliga mål i sitt partiprogram. De viktigaste målen var 8 timmars arbete, 8 timmars fritid 8 timmars vila och förbud mot nattarbete. Det visar att arbete och fritid alltid varit viktiga för den fackliga rörelsen.

Läs ditt avtal! Kontrollera hur det följs på din arbetsplats. Om arbetsgivaren bryter mot avtalet, även om det sker efter tyst eller uttryckligt medgivande av arbetskompisarna, ta upp det med klubben. Om klubben inte vill göra något, ta upp det med avdelningen, och om avdelningen är försoffad, skriv till din förbundsstyrelse

Och tycker du att avtalet är svagt så fundera på hur det ska förstärkas och motionera om förändringar. Vill Du ha idéer så finns det en del uppslag på min hemsida, www.kurt.nu.