Att trampa på en mycket öm tå

Storkonflikten rycker närmare

Det är ledarrubriken i Svenska Dagbladet den 5 juni 2003 om den varslade elkonflikten mot pressade byggtider.

SvD redogör för elektrikernas krav och fortsätter:

men ytterst gäller det principerna för arbetets ledning och fördelning mellan fack och arbetsgivare. Åberopande försämringar i arbetsmiljön på grund av ’pressade byggtider’ vill Elektrikerförbundet i praktiken överta den rätt att styra arbetet som har tillkommit arbetsgivaren sedan hundra år.” Läs det sista en gång till. Har facket verkligen accepterat arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt, § 32 befogenheterna, d.v.s. hans avtalsenliga rätt att vara orättvis, i 100 år. Ja, så illa är det tyvärr.

Det var genom decemberkompromissen 1906 som LO förlorade striden om inflytandet över arbetsledningsrätten. I spåren av de stora skogs- och gruvstrejkerna kring skiftet 1970 stärktes kraven på bort med § 32. Tyvärr lyssnade inte lagstiftaren på kraven. 1976 års medbestämmandelag blev därför ironiskt nog den första lag som reglerade arbetsgivarens fria rätt att vara orättvis. Tidigare hade denna rätt endast funnits i avtal.

Det nya med den här konflikten är dels att elektrikerna kräver avtal som gör det möjligt att få upp arbetsmiljön på det lokala förhandlingsbordet med ordentligt tryck, dels är det första försöket på länge att nagga arbetsgivarens § 32-befogenheter i kanten.

Inom byggindustrin uppnår bara 1 av 10 arbetare pensionsåldern i jobbet. Pressade byggtider skapar därför inte bara mögliga, sjuka hus utan också sjuka arbetare. Dåliga och sjukdomsalstrande miljöer finns inom nästan alla LO-branscher. Och problemen bara accelererar. Bara ett exempel som visar på den hemska utvecklingen.

Värk i skuldror nacke eller axlar har ökat hos LO-kvinnor (16-29 år) från 20 % 1980 till 48 % 1999. (LO Ohälsans trappa) Om Elektrikerförbundet når framgång med sitt recept att göra dålig arbetsmiljö dyr, kommer självfallet andra LO-förbund att följa i spåren.

Det är därför Svenskt Näringsliv och SVD domderar om att elektrikerna trampar på 100-åriga principer. Och det är ju faktiskt det som är meningen. Vill Du läsa mer om bakgrunden till elektrikernas krav, eller andra krav som man kan ställa för att flytta fram arbetstagarnas positioner genom kollektivavtalet, finns boken Kollektivavtal för framtiden som Pdf-fil. på min hemsida www.kurt.nu