Vit slavhandel

Jag har varit jurist i snart 40 år. Men framför mig ligger två avtal som är något av det vidrigaste  jag läst. Ett mellan Hyrespolen och ett Göteborgsföretag. Ett annat kompletterande mellan ”Hyrespolen! och något som kallas den ”Polska firman”. Av avtalstexten framgår att ”Polska firman” i själva verket är en polsk arbetare med F-skattesedel som ska jobba på Göteborgsföretaget, i fortsättningen kallat bolaget.

Villkoren i de båda avtalen är spegelvända, men det finns en betydande skillnad. I avtalet mellan bolaget och Hyrespolen är timavgiften 140 kr + moms. I det mellan de polska arbetarna och Hyrespolen är samma timlön endast 80 kr + moms. En nätt vinst på 60 kr/tim alltså. Vad gör då Hyrespolen för dessa 60 kr? Det svenska bolaget svarar för arbetsledning, för bostad mot ”skälig” hyra som jobbarna ska betala. Hyrespolen tar inget ansvar för utfört arbete, uppkomna skador etc. Det enda Hyrespolen gör för sina 60 kr/tim, är att skriva avtal med den polske arbetaren, fixa F-skattesedel, momsregistrera arbetaren, ett jobb som kanske tar max en timma. Dessutom ska Hyrespolen betala moms (Fan tro’t sa Relingen. Om även den går direkt i Hyrespolens ficka blir det ytterligare 35 kr i ”vinst”= 95 kr/tim, jämfört med ”lönen” 80 kr).

För sina 80 kronor ska den polska arbetaren betala ”skälig” bostadshyra till bolaget, arbetsgivaravgifter, semester, försäkringar, pension, reskostnader Polen - Göteborg, resekostnader till och från arbetsplatsen, arbetskläder och alla övriga kostnader. Uppsägningstiden är 1 vecka och ingen saklig grund behövs.

Bolaget får enligt avtalet inte anställa de polska arbetarna direkt. Då ska bolaget betala böter på 70 000 kronor för varje arbetare till Hyrespolen. Om arbetaren bryter avtalet ska han betala 10 000 kr till Hyrespolen. Efter tre månader kastas arbetarna pga. visumbestämmelserna ut, men Hyrespolen ställer enligt avtalet upp med nya friska slavar för en ny hyresperiod (Ja slavar står det förstås inte i avtalet, men jag kan inte riktigt bärga mig.)

Avtalet med arbetaren upprättas i 2 undertecknade exemplar. Hyrespolen lägger beslag på båda. Som om det inte räcker har avtalet en sekretessklausul. Arbetaren åker ut ur Sverige om han berättar om innehållet. Att det är ett effektivt hot framgår av, att på mitt exemplar av avtalet är alla namnuppgifter strukna. För säkerhets skull har någon skrivit ”hemligt” för hand längst upp på båda avtalen för att skydda arbetaren.

Vad kan man då göra? Ja det är svårt att få tag i de skrivna avtalen. Men har man det, är rättsläget klart. Hyrespolen gör sig sannolikt skyldigt till straffbart ocker enligt Brottsbalken 9 kap 5 §. Eftersom villkoren är oskäliga är Hyrespolen också skyldigt att betala skälig ersättning till arbetaren enligt 36 § avtalslagen. Skälig ersättning är kollektivavtalsenlig lön. Men det hjälper ju inte, för arbetarna har varken sig resurser eller kunskaper att processa.

Men facket kan stoppa jobbet på flera olika sätt. Det enklaste är att lägga veto enligt MBL 39 och 40 § §, alltså förbjuda jobbet. Ett annat är att kräva avtalsenlig lön till de polska arbetarna och skadestånd för kollektivavtalsbrott om sådant finns med bolaget. För de här polska arbetarna är enligt lagen inga företagare, trots att de har F-skattesedel. De är vanliga jobbare.

Om bolaget inte har kollektivavtal kan man blockera. Blockad för kollektivavtal innebär att man stänger ute företaget från bygget, stoppar posten, vägrar ta befattning med eller transportera dess produkter, eller vilken stridsåtgärd som nu är effektivast.

Jobbar polska arbetare i Sverige ska de ha svenska löner och arbetsvillkor, det kräver den fackliga solidariteten. Det är dessutom det effektivaste sättet att få stopp på denna snuskiga verksamhet. Vit slavhandel behöver vi inte i Sverige.