Storebror ser dig

Klubbordföranden Uno Knutsson var på klubbexpeditionen på söndagskvällen. Han skulle förbereda en förhandling om uppsägning av 20 metallare på Flistaverken. Företaget hotade att lägga ned hela verksamheten om facket inte godkände en turordningslista, som helt avvek från principen sist in först ut enligt anställningsskyddslagen.

Han gick in på den företagsgemensamma servern för att hämta listan och upptäckte ytterligare en lista som hette Omdöme. När han läste vad de personalansvariga hade skrivit där förstod han att den inte var avsedd för hans ögon.

Det var en betygssättning av hela personalen med omdömen som ”Trög långsam dålig expo” ”svinbra” ”Rötägg VARNING utfärdad! ”Slitvarg, duktig, ölsinne?” ”Klart Underkänd” ”gapig negativ attityd orosmoment dyngspridare”. Och om Uno själv stod det: ”Fack ansvarig tar tid på ord. Arbetsuppgifter”.

Uno förstod nu bättre varför företagets förslag till turordningslista såg ut som den gjorde, men undrade: Vad gör jag?

Det här är inte fria fantasier. Det var ett rådgivningsärende jag hade på Rättsskyddet. Jag har förvanskat omständigheterna. Men alla omdömen är korrekt återgivna, med skrivfel och allt.

Nu är ju inte alla arbetsgivare så klumpiga att de låter sådan listor vara åtkomliga för facket, men att de finns och används i turordningssammanhang kan du vara övertygad om. Företagens allt hårdare attityd gör att de på ett helt annat sätt än tidigare kartlägger personalen och använder uppgifterna för både vid lönesättning, utbildning och uppsägningar. Det senaste är att det finns företag arbetar med att upprätta s.k. kompetensprofiler, ofta under sken av att utveckla de anställda. Problemet är att denna kartläggning sedan kan användas i andra sammanhang, exempelvis vid lönesättning och uppsägning.

Många nya system, som kodkort vid ingången, satellitövervakningssystem (GPS) för chaufförer, datastyrda processmaskiner där den anställde loggar in sig med namn eller nummer, datorer som innehåller loggningsfiler där man kan på sekunden följa vad den anställde har för sig, ger oanade möjligheter till kartläggning och övervakning.

Ja vad skulle nu Uno göra? Han fick bra stöd av sitt förbund som drev en tuff tvisteförhandling som gav ett saftigt skadestånd för brott mot personuppgiftslagen, PUL.

PUL är en lagstiftning som bygger på EG-rätten. Huvudregeln är att en arbetsgivare inte får registrera andra uppgifter om dig än sådana som behövs för att kunna fullgöra sina skyldigheter, som lönebetalning, betalning av skatt, sjuklön etc. För andra uppgifter krävs det ditt samtycke. Det finns en ventil i lagen enligt vilken man kan göra en intresseavvägning av den anställdes behov av skydd för sin integritet och arbetsgivarens intresse när tillstånd inte behöver inhämtas från den anställde. Enligt Datainspektionens praxis får man enligt den regeln endast registrera sådana uppgifter om de innehåller prestationsomdöme, om de behövs för löneberäkning t.ex. i ett ackordssystem. Däremot inte för att t.ex. kunna sätta andra personliga löner.

Om arbetsgivaren bryter mot PUL kan han få betala skadestånd. Det kan om det är många anställda som berörs bli kännbart. Alla som är kränkta, dvs. registrerade har rätt till skadestånd. Vill Du läsa mer om integritet och data kan du hitta min bok i ämnet på min hemsida www.kurt.nu. Du kan också beställa den gratis från LO.