Jakten på den perfekta arbetskraften

Bensinbolaget Preem använde den miljon som SPP frikostigt delade ut av tjänstmännens pensionspengar till att testa personalens hälsa. På intranätet redovisar man resultaten av testerna. De lågavlönade och mest stressade tjänstemännen har sämst värde och får skämmas. Mörkrädd blir man när personalchefen svarar på frågan: Ska man tvinga personalen att genomföra hälsotester?

”Ja alltså…… tvång är kanske fel väg. Men jag tycker vi ska övertala dem. Man kan ju också kräva att de går på seminarier om kost och hälsa. Att det ingår i deras jobb att ta del av informationen.”

Helt följdriktigt inför Preem obligatorisk läkarkontroll med drogtest vid varje  nyanställning. ”För butikspersonal kanske vi ställer högre krav på psykisk hälsa, kunna hantera kriser vid rån och liknande” säger personalchefen. SIF-tidningen nr 2 2004. Det är cyniskt så att det förslår. Det är billigare att genom test gallra bland personalen, än att göra rånförebyggande åtgärder.

Att den icke perfekta arbetskraften gallras ut med tester, provanställningar och kompetenskrav och turordningslistor vid uppsägningar blir allt vanligare.

Vid nyanställningar gallras den icke-perfekta arbetskraften bort med tester, hälsoundersökningar, kreditupplysningar, frågor om politisk uppfattning, facktillhörighet, om man tänker skaffa barn (Ja bara kvinnor förståss, får inte män barn?), krav på utdrag från brottsregister (ca 50.000 per år), försäkringskassans sjukregister. Exemplen kan göras fler. Och allt detta är tillåtet mot arbetssökande. För vägrar man, får man inte jobbet..

När man väl fått en fast anställning är skyddet bättre, men fortfarande ganska skruttigt. Tvångsvis kroppsvisitation och drogtest får t.ex. ske utan stöd av lag. Att utan stöd av lag ge bort rätten till arbetsgivaren att genomföra en tvångsvis visitation eller läkarundersökning är ett ganska unikt ingrepp i ett annars mycket lagskyddat område. Men personalchefen på Preem var lite klok när hon inte tvingade de anställda att hälsotesta, för det kan man normalt vägra. (Men gör det inte själv! Låt facket lägga tolkningsföreträde på arbetsskyldigheten enligt MBL, annars kan det bli ordervägran. Och ordervägran kan vara uppsägningsgrund, även om du i slutändan får rätt i sakfrågan, att arbetsgivaren inte får hälsotesta enligt lag eller avtal.)

Arbetsgivaren lägger sig också i det som tidigare betraktats som en privatsak, som hälsa, rökning, klädsel. Uppsägning pga. kortbyxor är ett aktuellt fall i AD. Får man ha det? Ja när du läser det här kanske AD:s dom har kommit, men jag gissar att om inte arbetsgivaren kräver det av säkerhetsskäl, eller t.ex. pga. uniformstvång, som t.ex. för poliser, så får man nog själv bestämma kläderna på jobbet. Men osvuret är bäst, för AD är inte precis världsmästare på personlig integritet. Den skattar AD lågt.

Att skydda den personliga integriteten är därför en viktig facklig fråga. Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt, att även icke-perfekta har jobb, inte att i första hand gynna företagets vinst. Se till att få avtal om justa rutiner vid nyanställning som hindrar kränkningar av den personliga integriteten. Regera mot arbetsgivare som klampar in på det privata området. Och tala om för arbetsmarknadsminister Hans Karlsson att vi lever på 2000-talet, så vi vill inte ha kvar regler för arbetare som hör 1800-talet till.

Kurt Junesjö

2004-05-12