Föreningsrätten hotad!

1899 strejkade arbetarna på Hvilans mekaniska verkstad. Arbetarna segrade. Det visar protokollet som avslutade strejken. ”

Härmed förklaras att arbetarnas föreningsrätt erkännes och att ingen här anställd arbetare har avskedats eller i övrigt ska lida något men eller obehag därför att han är fackföreningsmedlem och verksam som sådan. Icke heller ska den arbetare, vilken framställer ett eller annat önskemål på arbetarnas vägnar som deras ombud, befara att avskedas.”

1906 års decemberkompromiss mellan SAF och LO gav arbetsgivaren den förhatliga § 32-befogenheten, ”fritt leda och fördela arbetet och fritt antaga och avskeda arbetare” d.v.s. den avtalsenliga rätten att vara orättvis. Men överenskommelsen slog också fast det som arbetarna på Hvilans mekaniska verkstad tog som självklart, att arbetsgivaren inte fick angripa arbetarnas rätt att vara med och verka i en fackförening.

Men det är inte självklart i dag. En AD-dom mer än 100 år efter Hvilan gällde förtaget Cykelringen som har 17 butiker i Sverige. Företaget bekämpar konsekvent kollektivavtal och fackföreningar. Den modiga Anna Malmberg var provanställd och blev medlem i Handelsanställdas förbund. Hon försökte jobba fackligt. Företaget kastade ut henne. Föreningsrättskränkning, och rekordskadestånd, 200 000 kronor blev resultatet. (AD 2004 nr 49, du hittar som vanligt domen på min hemsida, www.kurt.nu). Cykelringens VD Göran Duhrin menar att lärdomen av målet är att företaget måste gallra hårdare redan när man anställer för att inte hamna i samma situation igen. (DN 2004-05-22). Och det hemska är att lagstiftningen i dag ger honom rätten att gallra bort dem som är med i facket. (Lagskyddet och decemberkompromissen gäller bara anställda, vid anställning gäller ”fritt antaga”)

Och han är inte ensam. En av de största skivförsäljarna i Stockholm, Megastore körde samma modell, men Handels lyckades genom stridsåtgärder få kollektivavtal. Då kastade företaget ut klubbordföranden och påstod att han var illojal. Tvisten om föreningsrättskränkning kommer  upp i höst i AD.

Cykelringen gör miljonvinster på ej avtalsenliga löner. Då är det ganska billigt med 200 000 kronor. Att låta bli att teckna kollektivavtal och därigenom konkurrera ut justa företag är en allt starkare trend i Sverige: Några tips:

1.      Alla anställda på ditt företag ska vara med i facket. När klubbordföranden hälsar nyanställda välkomna ska han eller hon också berätta varför det är bra att vara med i facket. Gulingarna drar nytta av vår fackföreningsavgift, genom att få avtalsenliga löner, avtalsförsäkringar, arbetstider, övertid mm. Visa dem att det är osolidariskt.

2.      Kolla vilka företag inom ditt avtalsområde som inte har kollektivavtal. Ring förbundet eller avdelningen och tipsa, även om det inte finns en enda medlem där. Det företag som inte har kollektivavtal, konkurrerar ut ditt företag genom lägre lönekostnader, social dumping. Det här är en urgammal facklig erfarenhet.

3.      Varför inte ta kontakt med vår arbetsmarkandsminister Hasse Karlsson och fråga varför det är tillåtet att än i dag vid nyanställning diskriminera dem som är med i facket, medan rätten att stå utanför en fackförening, den negativa föreningsfriheten är skyddad? Stämmer det verkligen med Europakonventionen?

4.      Och varför inte sticka den här artikeln i handen på den som funderar på att köpa en cykel? Det sitter väl inte så dumt med lite solidaritet då också?

Kurt Junesjö 2004-05-24