Avtal utan värde

25 slovaker arbetade tio timmar om dagen sju dagar i veckan för under tio kr i timmen på Volvo. Rimligtvis var de inte osynliga, men Metallklubben undersökte ingenting förrän skandalen slogs upp i radioprogrammet Konflikt.

Volvo förklarade i programmet att dessa förhållanden var helt okända för dem. Man hade ingen insyn i underentreprenörernas verksamhet. Antingen ljuger Volvo, eller så gör man mycket dåliga affärer och betalar fullt pris till ett lönedumpande företag. Jag satsar en slant på att de inte gör dåliga affärer.

Sedan skandalen blev känd träffade så Volvoklubben en uppgörelse med Volvo att villkoren ska garanteras i affärskontrakten med utländska leverantörer. För säkerhet skull träffades den att gälla från slutet av april så att de slovakiska arbetarna ska slippa (?) retroaktiv ersättning. Minimilön för kvalificerad yrkesarbetare skulle utgå. Facket tillåts (!) enligt uppgörelsen skriva avtal direkt med entreprenören.

Denna uppgörelse, för det är inte något bindande avtal, innehåller några av de präktigaste fackliga stolpskotten på senare år.

Stolpskott 1

Att entreprenören ska tillämpa avtalets minimilön innebär att klubben välsignar lönedumpning inom avtalsområdet på mellan 25 och 50 % under genomsnittet. Uppgörelsen är alltså första steget i en möjlig lönesänkning för alla metallare.

Stolpskott 2

Entreprenören, inte Volvo som undertecknar uppgörelsen, är arbetsgivare för arbetarna. Kollektivavtal ska för att vara kollektivavtal träffas mellan arbetsgivare och fack. Om uppgifterna är riktiga är uppgörelsen inget kollektivavtal vilket är den enda typ av fullgörelseavtal som facket kan göra med arbetsgivaren utan fullmakt. Den är därför sannolikt inte ens värd pappret den är skriven på.

Stolpskott 3

Utan kollektivavtal saknar Metall enligt MBL insynsrätt och möjlighet att kontrollera att entreprenören betalar enligt Teknikavtalet. Man kan ju inte rimligen överlåta till Volvo att kontrollera Teknikavtalets efterlevnad för utländska arbetare. Det vore att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Hur kunde klubben då ha gjort?

  1. MBL ger facket full möjlighet att i förväg, alltså innan entreprenören anlitas kontrollera arbetsvillkor och t.o.m. genom veto förbjuda oseriösa entreprenader.
  2. Facket ska alltid, om entreprenör inom avtalsområdet saknar svenskt kollektivavtal, kräva det. Vägrar företaget så kan det blockeras ut genom sympatiåtgärder i form av strejk mot den egna arbetsgivaren, i det här fallet mot Volvo.
  3. Kollektivavtalet och samordningsansvaret enligt arbetsmiljölagen ger facket möjlighet att löpande kontrollera att avtalet uppfylls och efterlevnad av arbetstids- och arbetsmiljöbestämmelser.

Som Teknikavtalet ser ut i dag ger det kanske inte full möjlighet till riktigt justa avtalsvillkor och kontroll av utländska företag. Men det finns ju för den skull ingen anledning att lägga sig platt för arbetsgivaren.

Vi ser här början på en mycket farlig utveckling, där arbetsgivaren vädrar möjligheter till stora lönesänkningar. Det gäller därför för alla fack att agera hårt och gemensamt.

Du kan läsa mer om detta i den sedan 1 maj 2005 nya Arbetsorätten 10; REA på arbetstagare, på min hemsida www.kurt.nu. Vill du kopiera upp den och dela ut den till arbetskamraterna, så mycket bättre.            Kurt Junesjö 2005-05-17