Harry Potter samhällsfara?

Svenskt Näringslivs (SN) broschyr ”Svenska modellen har kantrat” bygger på 16 exempel av påstått missbruk av strejkrätten.

Exemplen på missbruk är ofta futtiga och ibland skrattretande:”Teaterförbundet fick bråttom varsla om strejk trots pågående förhandlingar. Förbundet insåg att biopremiären av Harry Potter kunde stoppas.”

Att en barnfilm får premiär någon dag senare är ju knappast samhällsfarligt?

Ett annat lika uppstyltat exempel på missbruk är detta: ”Kommunal varslade om konflikt mot Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet sedan förhandlingarna på jordbrukets område strandat, men innan förhandlingarna för avtalsområdena golfbanor, trädgårdsodling och djursjukvård var avslutade. Försommartid är högsäsong för arbetet på golfbanor och i trädgårdsodlingar.”

Menar SN att trädgårdsarbetarna ansvarsfullt skulle strejkat om vintern när det inte finns jobb?

Ett annat  exempelSEKO strejkar för att minska medarbetarnas inflytande

SEKO valde ”att strejka för att få bort en punkt i avtalet om medarbetarinflytande. Företagens konkurrenssituation mot Vägverket och Banverket försämrades. Deras medarbetare fick mindre inflytande över sin arbetssituation”.

Tvärtom ville SEKO stödja sina lokala förhandlingsparter genom att återta en liten effekt av SAF: s nedrustning av avtalen efter mottot: "Arbetsgivaren ska inte förhandla med facket utan med varje anställd.” Det var en intressekonflikt om styrkeförhållanden mellan ett lokalt svagt fack och arbetsgivare, inte något missbruk av strejkrätten.

Arbetsgivaren har haft en genomtänkt ideologi om ökad makt bla. genom individualisering av anställningsvillkoren. Arbetsgivaren har varit så framgångsrik att t.o.m. lågavlönade vårdbiträden nu sitter ensamma i lönesamtal med sin arbetsgivare med endast sin övertalningsförmåga som vapen. Att den kommunala arbetsgivarens strategi lyckats kan vi se av vårdpersonalens löneutveckling. De ligger nu säkrare än någonsin förankrade i botten på löneligan.

Alla SN-exemplen rör frågor där facket drivit normala intressefrågor och ibland sökt återta positioner som gått förlorade under de senaste 20 årens arbetsgivaroffensiv. Då kommer som ett brev på posten kraven på strejkförbud. För går man igenom SN:s förslag på inskränkningar i strejkrätten så medför de i praktiken totalt förbud mot verksamma strejker.

Svenskt näringslivs propaganda är desto mer ihålig mot bakgrund av att

·        Sverige är ett av de länder i EU som har minst konfliktdagar per 1000 arbetstagare/år,

·        Sverige har en löneutveckling som ligger under jämförbara länder,

·        Sverige har en produktivitetsutveckling som ligger över jämförbara länder.

·        Sverige har en långsiktig vinstnivå för aktier efter skatt som är bäst i världen.

Därför är det viktigt att alla sätter sig in i vad som nu håller på att hända. För SN:s vapenskrammel är inte tomt hot. Och det är bara du som kan förhindra att hotet blir verklighet.

Vill du läsa mer om det här kan du läsa Arbetsorätten 10, REA på arbetare, som finns på min hemsida www.kurt.nu.

Kurt Junesjö 2005-08-18

Arbetsrättsexpert