De nya slavarna

På callcenterföretaget 24-Help i Ljusdal ska de 300 anställda ge IT-support 87,5 % av arbetstiden. Om agenterna som det så fint heter, men det är nog det enda som är fint, behöver gå på toaletten eller hämta fika ska de trycka på ”Not Readyknappen” och frånvaron registreras. På skärmen syns hela tiden hur de uppfyller målen. Varje dag får de en rapport över gårdagens resultat av teamleadern. Den som inte uppfyller målen får det påtalat och då ligger det konsekvenser därbakom. ”Det är som ett slavarbete där man ständigt bevakas” säger en av de anställda. (sif-tidningen 8/05).

Callcenterföretagen är extrema med sina stora möjligheter till kontroll av de anställda som de utnyttjar på detta sätt. Men det här är en utveckling som inte bara gäller anställda på Callcenterföretag, den gäller lastbilschauffören som övervakas med satellitstyrda GPS-system som på metern när håller reda på bilen, maskinoperatören på metallindustrin som varje dag loggar in sig på sin datoriserade arbetsplats, och där det i efterhand går att kontrollera arbetstid och arbetsresultat, kassörskan som övervakas genom kassapparaten på samma sätt som agenterna i Ljusdal, anställda som registrerar sig med portkoder varje gång de ska gå igenom en dörr på företaget, TV-övervakningskameror som övervakar och spelar in såväl arbetsprocessen som de anställda etc. Listan kan med dagens datorövervakning kan göras hur lång som helst. Du har säkert egna exempel.

”Men det här är ju inte människovärdigt,” säger du. Eller tillhör du kanske dem som säger: ”Det gör väl inget om arbetsgivaren har sådana övervakningssystem, jag smiter ju i alla fall inte, så jag har inget att frukta.”

Men där har du fel! Kunskap är makt, men bara för den som sitter på kunskapen. Det visste kommunistregimerna i Öst där det efter murens fall fanns hundratals hyllmil med uppgifter om medborgare som staten registrerade genom tefonavlyssning, angiveri, hemlig fotografering etc. När staten sedan behövde utnyttja någon, kanske som ny angivare, var det bara att gå till det välordnade arkivet. Och där fanns utpressningsmöjligheter, för ingen människa, inte ens du, är ofelbar. Och arbetsgivarens makt har ökat ofantligt genom arbetsplatsens datorisering och fackens passivitet när det gäller att skydda arbetstagarna.

För det finns fackliga verktyg. Lagen i en demokrati skyddar mot sådan övervakning från statens, men även från arbetsgivarens sida. Skyddet mot övervakning från arbetsgivaren är ofullständigt, men Personuppgiftslagen (PUL) förbjuder ovidkommande personregistrering. PUL gäller också enligt ett föga uppmärksammat avgörande av Datainspektionen mot datoriserade övervakningskameror på arbetsplatser (Kolla på DI:s hemsida http://www.datainspektionen.se, Magazin DIrekt 3/2005 sid 9)

PUL förbjuder klart sådan personuppföljning som 24-Help ägnar sig åt. Så SIF skulle kunna ta upp en tvisteförhandling och begära skadestånd för brott mot PUL, om de inte redan gjort det, artikeln är några månader gammal.

Arbetsplatsernas fortgående datorisering ger varje dag nya möjligheter till personuppföljning som ofta också utnyttjas. Utvecklingen är oroväckande. Och det finns inte ett enda avgörande i Arbetsdomstolen på brott mot PUL, trots att min gissning är att nästan varenda större arbetsgivare ägnar sig åt någon form av olovlig personövervakning.

Vill du läsa mer om det här kan du kolla på min hemsida www.kurt.nu där boken Datorer och integritet ligger som PDF-fil. Där kan du få tips om hur du ska jobba på din arbetsplats med integritetsfrågor. Kanske också till en liten motion till kongressen så att åtminstone något fack får lite styrfart i dessa frågor.

Kurt Junesjö Arbetsrättsexpert 2005-11-13