Upp till kamp, enligt Maud

 Ge arbetsgivarna rätt att säga upp ungdomar med omedelbar verkan.” Centerledaren Maud Olofsson kommer med detta nya pigga förslag i Dagens Nyheter (DN 2006-02-03)

Varför, frågar man sig? Jo, för att ge fler ungdomar jobb. Som kompensation för denna uppluckring av anställningsskyddet ska ungdomarna upp till 26 år, som omfattas av ”förmånen” att slippa anställningsskyddslagen, LAS, få 1- 2 månadslöner i avgångsvederlag när de sägs upp utan skäl.

Detta förslag till försämring, kallas av Maud Olofsson förföriskt för Ungdomsavtal: ”Ett ungdomsavtal har stora förtjänster framför dagens provanställningar för - det löper över längre tid och kommer då inte främst att handla om att testa personens individuella lämplighet, utan om att testa lönsamheten i anställningen. Fler företag kommer att våga anställa unga människor utan att på förhand vara helt säkra på att det kommer att löna sig.”

En fråga i förbigående. Hur kan en anställningsform som när som helst utan skäl kan avbrytas av arbetsgivaren under en 2-årsperiod, sägas löpa över en längre tid?

Finns någon forskning som visar att fler ungdomar skulle anställas om man berövade dem allt rättsskydd enligt LAS? Maud Olofsson åberopar resultat av försök med ungdomskontrakt i Frankrike, där motsvarigheten i Sverige enligt henne skulle ge en ökning av antalet anställda ungdomar med 14 000 nya jobb. Men en sådan jämförelse håller inte. Vi har redan en räcka osäkra ungdomsjobb. Vi behöver inte ett till. Vad sägs om detta?

·        Behovsanställningen är den allra otryggaste anställningsformen. Den har ökat. 1990 var det 40 000 arbetstagare, i dag 145 000. Behovsanställning är i särklass vanligast bland kvinnliga arbetare och är en anställning som i mycket liten utsträckning leder till fasta jobb.

·        Första kvartalet 2005 hade 525 000 arbetstagare tidsbegränsad anställning i Sverige.

·        Bland LO-medlemmarna var 46 % av kvinnorna och 26 % av männen mellan 16 ­ 24 år tidsbegränsat anställda. (Alla uppgifter från LO-rapporten; Anställningsformer och arbetstider 2005, av Sven Nelander, Ingela Goding, finns på www.lo.se)

·        1974, när LAS kom, fanns det 3 möjligheter att anställa tidsbegränsat, i dag 11.

·        En arbetsgivare kan i dag genom att mixa tidsbegränsade anställningar ha en arbetstagare sammanhängande anställd under 8 år, utan att bryta mot LAS.

Vad Maud Olofsson nu vill göra är att plussa på ytterligare 2 år till dessa 8 av tidsbegränsade anställningar, så det blir jämt 10. Hennes påstående att dessa 2 år skulle medföra att arbetsgivaren skulle anställa ytterligare 14 000 ungdomar faller på sin egen orimlighet.

Men LO: s redovisning visar att vi har ett allvarligt diskrimineringsproblem mot unga LO-kvinnor. Regeringen har i ett förslag Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) genom ändringar i LAS för avsikt att förstärka skyddet för dessa utsatta grupper. Förslaget är klart otillräckligt, men syftar i alla fall till en förstärkning.

Men Maud Olofsson vill förbättra möjligheterna till diskriminering mot denna utsatta grupp genom ytterligare en uppluckring av LAS. Finns det ingen jämställdhetsansvarig i Centerpartiet som kan ta Maud Olofsson i örat?

2006-02-07

Kurt Junesjö Arbetsrättsexpert