Anställningsskydd kostar kvinnor jobbet?

”De flesta studier som gjorts av arbetsmarknaden tyder på att strängare anställningsskydd leder till färre arbeten, dvs. en långsiktigt lägre sysselsättning.” Folkpartiet föreslår därför i sitt Jämställdhetsprogram 2005 försämrade turordningsregler enligt anställningsskyddslagen (LAS) inte som nu bara i småföretag utan i samtliga företag och förlängning av provanställningen från 6 till 12 månader.

Borgerliga ledarsidor påstår att LAS:s regler gör att kvinnor och ungdomar har svårt att få jobb. Som utsatt grupp får de gå först i lågkonjunkturer och har svårt att få anställning i högkonjunkturer medan männen med fasta jobb sitter säkert. Dessa borgerliga tänkare anser att en arbetsgivare som lätt kan sparka är mer benägen att anställa. En sämre LAS skulle därför främja jämställdhet för kvinnorna. Resultat: Sämre anställningsskydd = fler jobb = säkrare kvinnojobb.

Här finns några hakar.

·        Enligt dagens LAS kan arbetsgivaren utan att bryta mot LAS anställa med osäkra anställningar i 8 år eller mer. Ett exempel:
Jenny, ensamstående med två barn får timanställning som vårdbiträde hos kommunen. Varje morgon får hon vakta telefonen hemma för jobb just den dagen. Ingen semester. Hon har ju ingen anställning att ta semester från. Hon ska ställa upp när det finns en lucka och får stanna hemma hela sommaren med barnen. Efter 1½ år får hon ett 1-årsvikariat. Därefter anställning för tillfällig arbetsanhopning i 6 månader, provanställning i 6 månader följd av en överenskommen visstidsanställning i 1 år och ett ½-årsvikariat. Nu har det gått 2 år från anställningen för tillfällig arbetsanhopning och är därför lagligt med en ny i 6 månader. Därefter ett 1-årsvikariat osv. med fortsättning under 8 år eller mera hos samme arbetsgivare. Men då har jag inte räknat in de första 1½ årens timanställning, som, trots att den är vanlig, är tveksam ur rättslig synpunkt.

·        Resultatet är att 45 % av LO:s unga kvinnor (18 – 24 år) och 20 % av LO-kvinnor med små barn i ålderintervallet 25 – 44 år har tidsbegränsad anställning. En femtedel av LO:s småbarnmammor har alltså en osäker anställning. (Anställningsformer och arbetstider LO 2005). Att kunna anställa tidsbegränsat i 8,5 år istället för i 8 år enligt dagens LAS som Folkpartiet föreslår i ”jämställdhetssyfte”, gör ju knappast dessa kvinnors situation bättre.

·        I Sverige behöver arbetsgivaren bara nämna ordet arbetsbrist så har han rätt att säga upp hur många han vill. (Så lätt är det inte i de flesta andra EU-länder.) Att öka rättsosäkerheten genom försämrade turordningsregler medför att kvinnor, i synnerhet småbarnsmammor, blir de första som får gå om arbetsgivaren får välja friare.

Den logiska åtgärden är i stället att minska osäkra anställningar. Det har regeringen gjort sent omsider. Denna förstärkning av LAS ska träda i kraft den 1 juli 2007. Följdriktigt har den borgerliga alliansen lovat att upphäva förbättringarna om den får regeringsmakten.

I George Orwells roman 1984 hamrades två budskap in: Krig är fred. Frihet är slaveri. Orwell vill med dessa övertydliga exempel visa propagandans makt.

Folkpartiet säger: Osäkrare anställningsformer ger säkrare kvinnojobb.

Det går väl ingen vettig människa på! Eller?

Kurt Junesjö 2006-08-12