Elektrikerförbundet, en pigg hundraåring

·        Traditionellt har facken själva satt gränserna för olika förbunds avtal. Nu har flera arbetsgivare, bl.a. Teknikarbetsgivarna tagit sig rätten att hoppa över fackens gränsdragningsregler för att få billigare avtal. Resultat: lönedumpning.

·        Flera arbetsgivarförbund tar in utländska företag som tillfälliga medlemmar som tillämpar avtalets minimilöner. De slår ut svenska företag eller anställda som har normala löner ofta högt över avtalets minimilön. Resultat: lönedumpning.

Flera LO-förbund har som en eftergift för arbetsgivarnas offensiv försämrat sina kollektivavtal t.ex. med fler tidsbegränsade anställningar (tillfälliga anställningar), individualiserade anställningsvillkor och försämrade arbetstidsregler. Även Elektrikerförbundet som i år fyller 100 har pressats att försämra avtalen.

Arbetsgivaren för installationselektrikerna krävde i avtalsförhandlingarna 1999 i princip ett avskaffande av anställningsskyddslagens skydd, en kraftig uppluckring av arbetstidsreglerna, försämring av ackorden, mm. Elektrikerna varslade om konflikt mot försämringarna. Medlare tillsattes. Inför konflikten träffade parterna en plattform för fortsatta förhandlingar av innebörden: Elektrikerförbundet vägrar förhandla om försämringar.

Elektrikerna lyckades i förhandlingarna försvara och t.o.m. flytta fram positionerna bl.a. med ett unikt elsäkerhetsavtal.

Förbundet drog slutsatsen: Anfall är bättre än försvar. Men för att kunna anfalla måste man ha mål. Dessa formulerades i rapporten Kollektivavtal för framtiden 2002.

Allmänheten märkte nog mest av förbundets nya strategi i avtalsrörelsen 2003­2004 genom kampen mot pressade byggtider. Resultatet blev över förväntan. Arbetsgivaren tvingades agera om facket klagade på arbetsmiljön och omedelbart åtgärda bristerna eller överlägga om fackets krav. Blev man inte överens var arbetsgivaren skyldig att inom 5 dagar anmäla tvistefrågan till Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivaren inte rättade till brister som verket påpekade var det avtalsbrott som kunde ge skadestånd.

Facit av snart 300 dokumenterade tvister är att bara ett fåtal anmälts till Arbetsmiljöverket. Resten har rättats till eller lösts direkt i överläggningarna. Lokala facket har fått en styrkeposition som snabbt och enkelt fixar brister i arbetsmiljön, där man tidigare saknade makt.

I förhandlingarna 1999 –2005 framförde arbetsgivaren mer än 30 krav på försämringar. Genom förbundets strategi har förhandlingarna i stället resulterat i ca 30 förbättringar, t.ex. arbetstidsförkortning med en timme per dag vid traktamentsarbete, utan uppluckring av arbetstidsreglerna, vilket annars är vanligt vid arbetstidsförkortningar inom LO-familjen, garanti mot lönedumpning från utländska företag, extra avsättning till avtalspension SAF/LO, full kompensation för nationaldagens arbetstidsförlängning, flextid som arbetstagaren bestämmer över, rätt till fria hemresor varje vecka etc. Och förbättringarna har genomförts utan försämringar.

Parollen: ”Vägra förhandla om försämringar” Är kanske något att tänka på även för övriga LO-förbund?

Du kan läsa mer om  Elektrikernas förhandlingsresultat i en broschyr och Elektrikernas kamp för bättre villkor under 100 år i boken  Lysande avtal på min sida  www.kurt.nu