Tystnaden breder ut sig

Tar du kontakt med en journalist på en tidning för att lämna information om missförhållanden är det straffbart för journalisten att skvallra om att du lämnat information. På privata arbetsplatser stannar tyvärr skyddet för yttrandefriheten där. En medeltida kvarleva i arbetsrätten är nämligen lojalitetsplikten för privatanställda. Den ger tystnadsplikt för nästan allt som kan skada arbetsgivaren.

Men världskoncernen ABB går vidare. I en engelskspråkig skrift, Code of Conduct, (på ABB:s hemsida) påstår företaget stolt att de genom pressrealeser, årsredovisningar och annat delar med sig av sin information. Men sedan följer (min översättning) ”Varje annan information som kommer till anställdas kännedom i samband med arbete, från vilken källa som helst, måste hållas hemlig” (Det verkar som om man inte ens får berätta om vädret på arbetsplatsen.)

Men det blir värre. Under rubriken Rapportera brott sägs ”Alla anställda skall rapportera varje misstänkt eller upptäckt brott mot lag, denna uppförandekod eller bolagspolicy”….”

Koden berättar också vad som händer om man inte skvallrar på arbetskamraterna

”Straff vid överträdelse.”

”ABB tillämpar ”nolltolernas” och kommer att bestraffa brott med disciplinära medel ända till avskedande mot anställd som bryter mot lag, uppförandekoden eller bolagets policy.”

Det amerikanska företaget ENRON sade varje år upp 10% av de anställda och nyanställde därefter. Allt bara för att sprida skräck i företaget. Det lyckades. Personalen var så skrämd att ingen vågade skvallra på företaget förrän det var för sent. I Enronkraschen försvann 500 miljarder kronor i små människors besparingar och de anställdas pensioner tack vare tystnadskulturen.

Whistleblower brukar den kallas som larmar om missförhållanden i den egna organisationen. I regel brukar det gå illa för dem. Och det verkar det ju göra för dem på ABB som inte skvallrar på arbetskamraterna också.

Det hotar en utveckling mot ett tystare samhälle när multinationella bolag sprider sin tystandskultur över världen. Tyvärr finns det fler orosmoln.

Lojalitetsplikten, som ABB i Sverige kan stödja sin tystnadsplikt på, kanske skvallerplikten också, är enligt Arbetsdomstolen en tyst klausul i anställningsavtalet. Det är en regel som AD sedan länge utan stöd av lag (i regel inte heller med stöd av avtal eftersom tyst klausul just innebär att AD själv stoppar in den där) gjort till en del av den moderna svenska arbetsrätten. AD har nu gått vidare och, fortfarande utan stöd av lag, dömt ut mycket höga skadestånd, 150.000 kronor, för brott mot lojalitetsplikten. Hittills har det gällt konkurrensbrott, dvs. där arbetstagaren utnyttjat information från sin f.d. arbetsgivare för att konkurrera med honom. Men inget hindrar att samma skadeståndsprinciper används vid brott mot lojaliteten i form av tystnadspliktsbrott. Arbetstagaren kan inte bara bli av med jobbet vid tystnadspliktsbrott, utan även får betala stora skadestånd.

Men en del av hemligheten bakom den svenska industrins framgångar är just anställda som vågar säga ifrån när något går snett. Så låt dig inte avskräckas. Fortsätt med vår öppenhetskultur! Vågar du inte själv, stötta den som vågar häva upp sin näbb. Och se till att ditt fack ställer sig på barrikaderna mot tystnadskulturen som breder ut sig.

 

Vill du läsa AD-domarna om lojalitet så finns de på min hemsida www.kurt.nu.

 Kurt Junesjö 2006-11-06