Kriget mot facket kan komma hit

Krönika juni 2007

Varuhuskedjan Wal-Mart, USA:s största arbetsgivare, har 1,7 miljoner anställda och en omsättning på osannolika 2400 miljarder kronor.
Men den största arbetsgivaren i ”frihetens stamort på jorden” har inte en enda fackligt aktiv anställd!

Så här går det till: Brad Jones var facklig förtroendeman och duktig, oklanderlig expedit. Övervakningskamerorna i butiken ställdes då så att de alltid följde Brad, för att få fast honom. När det misslyckades avskedades han på så svaga skäl att till och med den arbetsgivarvänliga amerikanska domstolen inte kunde finna annat än att det var föreningsrättskränkning. Men det hjälpte inte Brad, eftersom skadestånden är så låga att det är billigt att bryta mot lagen. Brad blev utkastad.

Här är Wal-Marts bruksanvisning till amerikansk företagsframgång:
• Vid anställningen utfrågas alla anställda om facklig aktivitet. Fackligt anslutna anställs inte.
• Om en arbetsledare misstänker att det slunkit igenom en fackmedlem inkallas en särskild specialstyrka med säkerhets- och juridisk expertis från Wal-Marts huvudkontor för att med lagliga, eller olagliga, medel kasta ut den fackanslutne.
• Om det trots allt kommer igång facklig verksamhet läggs avdelningen ned och arbetarna avskedas.
• Företaget har en het linje där alla kan skvallra på alla till företagsledningen. Anställda går i ständig skräck för att bli angivna. Företaget använder samtidigt detta system för att motivera att det inte behövs något fack. De anställda har ju alltid företagsledningens öra.
• All facklig verksamhet, till exempel utdelning av flygblad på allmän plats (!), förbjuds. Materialet konfiskeras, eventuellt med polisens hjälp, medan företaget obehindrat sprider antifackliga utbildningsvideor och annan antifacklig information.
• De anställda vet alltså bombsäkert: Facklig anslutning betyder att bli av med jobbet!

Den antifackliga verksamheten lönar sig. Lönerna är så låga att de ofta ligger under de lagliga miniminivåerna. De anställda tvingas att stämpla ut för att hinna med arbetet inom 40-timmarsmåttet, alltså jobba gratis. Kvinnor diskrimineras systematiskt när det gäller löner, deltidsanställningar och befordringar. Att sedan företaget använder sig av slavarbete i tredje världen för sina billiga produkter är en annan historia.

Läs mer om Wal-Marts antifackliga verksamhet i en rapport från Human Rights Watch om dessa brott mot mänskliga rättigheter (www.hrw.org).

Vad angår oss USA:s affärer kanske du säger? Mycket! USA har inte alltid sett ut som det gör i dag. På 1930-talet fanns en stark facklig rörelse som kämpades ned, framför allt av USA:s domstolar. Det gjordes under täckmantel att främja den fria företagsamheten. Läs Svante Nycanders bok Kriget mot fackföreningarna.

Som vanligt är vi lite efter USA, när det gäller ”utvecklingen”. Men vi rör oss åt samma håll.

Det senaste utspelet är en Grönbok (lite förenklat, framtida gemensamhetslagstiftning) från EG-kommissionen. Under täckmanteln av modeordet flexicurity ska alla arbetare i Europa genom EU:s lagstiftning tvingas försämra villkoren för att främja den fria företagsamheten och rörligheten.

Så garantierna i Sverige när det gäller löner och anställningsvillkor är inte så självklara. Det kräver hela tiden en aktiv kamp och en stark fackföreningsrörelse.

Kämpa på!

2007-06-05