Facket ska inte vara snällt

Lisa är huvudskyddsombud på ett metallföretag som växt från 10 till 250 anställda på mindre än 10 år. Nu var hon bekymrad:

”Företaget har köpt nya slipmaskiner till en stor order på aluminiumprofiler. Men de köpte dem utan att vare sig förhandla enligt medbestämmandelagen eller samråda med mig som huvudskyddsombud. Jag är inte intresserad av skadestånd för att de har brutit mot MBL och Arbetsmiljölagen, men maskinerna är så dåliga att en arbetare redan fått bestående vibrationsskador. Vi har skickat honom till företagshälsovården och de har remitterat honom till specialist i Lund.

Arbetsledningen är så okunnig att man vill gråta. De känner inte ens till de gränsvärden som finns uppställda för vibrationer enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15). De tror de köpt billiga slipmaskiner. Men de ger redan enligt fabrikantens deklaration så kraftiga vibrationer att gränsvärdet för en hel dag enligt föreskrifterna är uppfyllt efter 1 timmas arbete. Maskinerna är därför i själva verket dyra. För att uppfylla föreskrifterna måste ha en sådan arbetsrotation att hela personalen på företaget nästan inte räcker till. Och en vibrationsskada är dyr i mänskligt lidande.

Vad kan man råda Lisa att göra?

Ja hon borde se till att klubben får ett ordentligt skadestånd.  Att köpa in nya maskiner är normalt ett sådant beslut för vilket arbetsgivaren är förhandlingsskyldig enligt 11 § MBL. En sådan missad förhandling kan ge mellan 20 000 till 50 000 kronor i allmänt skadestånd till facket, beroende på hur viktig frågan är. Det viktiga här är inte skadeståndet, utan att lära arbetsgivaren att det kostar att inte förhandla, så att man undviker sådana fadäser i framtiden.

Enligt Arbetsmiljölagen skall skyddsombud dessutom delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder. Arbetsgivaren skall också underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område. Det är en ovanligt tandlös bestämmelse för det finns inga sanktioner i lagen Elektrikerförbundet har fixat det i sitt avtal genom en regel som tvingar arbetsgivaren förhandla när klubben påpekar brott enigt arbetsmiljölagen. Blir man inte överens om hur felet skall fixas anmäls saken till arbetsmiljöverket.  Om arbetsmiljöverket då finner att arbetsgivaren har fel, får han betala skadestånd. Finessen är att klubben nästan aldrig behöver anmäla till verket, för arbetsgivaren har redan i förhandlingen sådant tryck på sig att man där kommer överens om hur bristerna ska fixas.

Men Lisa kan inte använda den regeln, för någon sådan bestämmelse finns inte i Teknikavtalet.

Men en arbetare har skadats och kan skadan visas bero på brott mot arbetsmiljölagen kan arbetsgivarens dömas till böter eller fängelse efter en enkel polisanmälan för arbetsmiljöbrott. En sådan anmälan ger inte alltid resultat, men kan ändå vara ett verksamt påtryckningsmedel för att skydda arbetskamrater mot nya skador. Ofta är verksställande direktören ansvarig om företaget inte är alltför stort. Och att bli uthängd som arbetsmiljöbov eller till och med straffas är ju ingen önskedröm för en VD precis.