Kinesiska montörers villkor berör alla

Krönika november 2007
På en byggarbetsplats i Stockholms flottaste kvarter hittade Byggnads tillfälliga utländska arbetare med löner långt under kollektivavtalets. Ett 15-tal bodde dessutom på arbetsplatsen, mitt i byggbråten, i radvis uppställda tältsängar utan belysning.

Projektledaren, Jörgen de la Fontaine, sade att boendet bara var en nödlösning under en kort period (sju veckor), eftersom det var svårt att hitta bostäder. Men plötsligt, när Byggnads kom och lokal-tv uppmärksammade fallet, fixade han acceptabelt boende på mindre än en dag och tecknade kollektivavtal dagen därpå. Slutet gott, allting gott, säger du. Nej.

En av Sveriges största byggarbetsplatser är Citytunneln i Malmö. Där är en stor del av byggarbetarna tillfällig arbetskraft från de forna öststaterna. Byggnads har lyckats teckna kollektivavtal för en stor del av dem. Men de har små möjligheter att övervaka rätt lön, justa arbetsförhållanden och en juste arbetsmiljö. Och det är svårt att kontrollera att de utländska bemanningsföretagen inte knäpper arbetarna på en stor del av deras surt förtjänade slantar i förmedlingsavgift. Kontrollen försvåras av att knappast någon av de utländska arbetarna är med i Byggnads.

14 kinesiska kranmontörer arbetade i Göteborgs hamn år 2006 och 2007. De tjänade fyra kronor i timmen, jobbade sex dagar i veckan, med tio timmars arbetsdag. Misären uppdagades i samband med att en arbetare dog i en arbetsolycka. Transportarbetareförbundets avdelning hade tillstyrkt arbetstillstånd vid tre tillfällen utan att begära kollektivavtal eller ta kontakt med IF Metall som hade avtalsrätten. Arbetet avslutades utan kollektivavtal, möjligen för att Transportavdelningen var mer intresserad av hamnens vinst än de kinesiska arbetarnas väl.

Fler exempel. I Göteborg anlitade några Riksbyggeföreningar – en verksamhet som en gång startades av facket – ett stort polskt byggföretag utan kollektivavtal.

Från rättvisesynpunkt är lika lön för lika arbete för den allt större andelen tillfälliga utländska arbetare självklart. Men orättvisan är trots allt inte den viktigaste fackliga frågan.

Facket är en utbudskartell som genom sitt kollektivavtal säger till arbetsgivaren: Till avtalets pris får du köpa våra medlemmars arbete, inte ett öre billigare. Men om då Riksbyggeföreningen Göteborgshus 38 kan köpa byggarbetare vid sidan av kollektivavtalet, ger det effekter också för Byggnads vanliga medlemmar. Lönekonkurrens sänker, i vart fall på sikt, deras lön.

I USA där man har mer än tio miljoner illegala invandrare, har man gjort beräkningar av hur det påverkar lönenivån. Lönen för de vanliga arbetarna hade varit cirka fyra procent högre om arbetsgivaren inte kunnat löne-dumpa med invandrare. Papperslösa invandrare saknar oftast rättsliga möjligheter att ens kräva lagstadgad minimilön. Och vi får inte resonera som Transport i Göteborg: Kinesiska mekaniker jobbar inte inom vårt kollektivavtal, så dem struntar vi i. Resonerar alla fack så, sänks lönenivån ändå generellt på längre sikt.

I ett seminarium på årets Bok- och biblioteksmässa i just Göteborg, behandlades dessa invandrares utsatta situation med anledning av en bok, Elena och världen av arbetarförfattaren Lena Kallenberg. IF Metalls ordförande Stefan Löfven var med i panelen. Han lovade krafttag för att missförhållandena inte skulle fortsätta.

Och här finns mycket fackligt arbete att göra. Vill du ha tips om hur, så har LO givit ut en handbok, Vita jobb privat, som handlar om hur man genom att undvika social dumpning vid privat upphandling också skyddar den utländska arbetskraften. Du hittar den på LO:s hemsida i pdf-format för nedladdning eller på min hemsida, www.kurt.nu.
07/11/2007
© Dagens Arbete KurtJjunesjö. Citera gärna, men ange källan.