Arbetsgivare blir säkerhetspoliser

Krönika mars 2008

Bilfirman Holmgrens i Jönköping använder rfid (en teknik för att läsa och lagra information på avstånd) för att veta var bilarna är parkerade. Projektledaren Erik Engvall förklarar att detta gör det mycket enklare för kunderna att hitta exakt den bil man är intresserad av att köpa. Reportern på Ny Teknik frågar om man har funderat på att rfidmärka något mer. Då berättar Engvall att man funderar på att märka säljarna för att enkelt hitta dem.

För ett tag sedan frågade jag en chaufför om taxis teknik med GPS-systemet som visade bilens position. Han blev upprörd och berättade att en gång när han körde en omväg till en skogsdunge för att kissa under framkörning anropade växeln honom och frågade vart han var på väg. ”Ska man inte som vuxen människa få bestämma var man ska kissa utan att de lägger sig i”?

Inom byggbranschen finns omfattande svart arbete som inte skatteredovisas. För att komma till rätta med det har byggarbetsgivarna med sina fackliga motparter träffat en överenskommelse om ett system, ID06 om legitimationsplikt och närvaroredovisning. Arbetarna kan då bära chip som löpande registrerar alla deras rörelser på arbetsplatsen.

Visserligen sägs att det insamlade materialet bara får användas av skattemyndigheten för skatte-kontroll, men facket saknar avtals-enlig rätt att kontrollera registrens användning.

Arbetsgivaren för registren och har därigenom fått ett nytt svåröverträffat verktyg för närvaro- och effektivitetskontroll.

Men exemplen kan mångfaldigas. Telefonväxlar i callcenter där registrerad samtalslängd mäter effektivitet, kassaapparater som till och med registrerar kisspauser, robotar och bearbetningsverktyg där man genom loggen på den inbyggda datorn kan mäta den anställdes effektivitet, med mera. För att inte tala om elektroniska övervakningskameror som automatiskt kan identifiera anställda.

När säkerhetspolisen Stasi i diktaturens Östtyskland hade tiotals hyllmil anteckningar från telefonavlyssningar och angiveri var det ett klumpigt men effektivt maktverktyg. Så snart en medborgare uppförde sig olämpligt, kunde Stasi utöva utpressning, genom hot att lagföra registrerade övertramp. För sådana gör nästan alla människor sig skyldiga till. Samma makt ger vi arbetsgivaren genom de nya informationsverktygen, till exempel för att komma åt en obekväm facklig förtroendeman eller säga upp en slarvig anställd.

I en bok, skriven år 2000, på uppdrag av LO, Distansarbete datorer, integritet, fanns olika förslag till hur facket genom avtal skulle få makt över integriteten. Men jag har ännu inte sett ett enda kollektivavtal som ger arbetstagarna makt över dessa informationsströmmar.

Också personuppgiftslagen ska skydda mot denna typ av övergrepp. Men genom att tillsynsmyndigheten Datainspektionen under åren blivit allt mer arbetsgivarvänlig är lagen oftast ett tandlöst verktyg på arbetsplatsen.

Men ge inte upp. En dom i Europadomstolen nyligen (Copland./. Gr Britain) begränsar arbetsgivarens makt. Den domen kan även facket använda mot det urusla lagskyddet för personlig integritet i anställningen.

Nog är det bra skruttigt att den starka svenska fackföreningsrörelsen ska behöva lita på Europadomstolen för att skydda sina medlemmars integritet. Så varför inte motionera om ett integritetsskyddsavtal i ditt förbund? Vill du läsa domen från Europadomstolen eller min bok om dataskydd så finns de på min hemsida www.kurt.nu.

04/03/2008