Billiga fackföreningar?

Betaler du for meget? Skift fra Malerforbundet og spar 5.772 kr

Den annonsen för medlemsvärvning till Faglige Hus kunde man häromdagen läsa i en helsidesannons i en av Köpenhamns stora gratistidningar.

Det är en annons för Faglige Hus som vill priskonkurrera med det vanliga facket. Faglige hus skryter med att de har landets billigaste fackförening med a-kassa, och att de dessutom inte blandar sig i medlemmarnas politiska eller religiösa åsikter. De erbjuder dessutom gratis rättshjälp genom kvalificerade arbetsrättsadvokater efter två månaders medlemskap vid t.ex uppsägnings- eller lönetvister.

Ja, det kanske inte är så dumt, kanske behöver facket lite pris- och servicekonkurrens av en helt fristående fackförening, byggd på vanliga vinstprinciper liksom ett försäkringsbolag?

Nästan samma åsikter hade för några år sedan en driftig och hög fackbyråkrat i ett av våra större tjänstemannaförbund. Den traditionella fackföreningen hade spelat ut sin roll, och facken skulle i stället erbjuda medlemsservice i form av ”coachning” för utveckling i arbetet och individuella löneförhandlingar, rättshjälp, billiga försäkringar och medlemslån, och på det sättet utveckla sig till en ”verklig” serviceorganisation. Gränsdragningsreglerna mellan olika fack skulle slopas. Förbunden skulle konkurrera om medlemmarna som själva skulle få välja det fack som de tyckte hade den bästa servicen.

Han lyckades så väl och kom så långt med sitt förslag att övriga fackförbund hade fullt sjå att hindra att dessa nydanande principer för medlemsrekrytering stoppades.

För de som driver dessa förföriska principer har helt missförstått idén med facket. Ja, inte Johnny Nim förståss, som driver Faglige Hus för att tjäna pengar. Men tjänstemannaförbundet som gick vilse i servicedjungeln.

Att solidariskt hjälpa och stödja arbetskamrater som råkat illa ut med sjuk- och begravningskassor och att verka för folkbildning var själva starskottet för organisationsbildningen under mitten och slutet av 1800-talet. Många ädla liberaler understödde denna verksamhet men när facken insåg att man även måste solidariskt genom strejker understödja varandra för att få rimliga löner och arbetsvillkor, började förföljelsen av fackligt aktiva. Facket skall vara en serviceorganisation och understödja medlemmar som råkat illa ut, men fackets huvuduppgift är att vara en utbudskartell: Med kollektivavtalet säger facket: ”För den här lönen får du köpa våra medlemmars arbete, men inte ett öre billigare.”

För när arbetare eller fack fritt börjar tävla om jobb hos eller rätten att teckna avtal med arbetsgivaren, segrar en princip, den som bjuder lägst får jobbet eller kollektivatlet.

Men här finns tre problem

1.      Dagens kollektivavtal, i synnerhet på tjänstmannasidan, men även på arbetarsidan med dess i förhållande till utgående löner ofta låga minimilöner erbjuder dåligt skydd mot lönedumpning.

2.      Den vikande kollektivavtalstäckningen framförallt hos småföretag. Hotell & Restaurang Facket har t.ex. endast avtal med drygt 30 % av krogarna i Stockholm. Det gör att avtalen som spärr mot lönedumpning får mindre värde.

3.      EG-domstolens kraftiga angrepp på den svenska arbetarätten genom avgörandet i Laval-målet m.fl. domar.

Men det går att rätta till. De svenska facken har jobbat framgångsrikt i över hundra år för att förbättra arbetarnas villkor, och med lite mer eld i baken från medlemmarna kommer man att fotsätta det arbetet. Så elda på. Kurt Junesjö 2008-10-15