2000-talet, kontrollens sekel?

Datasamhället växer. Det tränger in i hela yrkeslivet. Du anställde registreras från morgonen när du drar passerkortet genom portöppnaren, under dagen varje handgrepp och felgrepp i den datastyrda maskinen, genom mobiltelefonen varje samtal, genom den personliga e-posten i företagets server, till kvällens dragning av passerkortet vid hemgången. Alla yrken har dataregistrerande arbetsverktyg. 2000-talet har givit arbetsgivaren redskap som möjliggör en fullständig kartläggning av din arbetsförmåga, effektivitet, utnyttjande av arbetsgivarens arbetstid och redskap, för att bara nämna några exempel. Arbetstagarens verksamhet registreras minut för minut, sekund för sekund, år ut och år in.

Arbetsdomstolen har i sitt första datamål i våras godkänt uppsägningen av en tjänstman i en ideell förening. Bevisningen var uppgifter som arbetsgivaren fått fram genom att knäcka arbetstagarens personliga kod i jobbdatorn.

Arbetsdomstolen diskuterar överhuvudtaget inte tjänstemannens rätt till sin personliga integritet. Datorn är arbetsgivarens egendom. Men egentligen var det nog ett brott mot personuppgiftslagen som arbetsgivaren gjorde sig skyldig till. Registrering av data som kan personanknytas kräver nämligen tillstånd. Persondatorn blev ju ett sådant i det här fallet eftersom tjänstemannen var den ende som jobbat vid den. Men vi har fri bevisvärdering i Sverige, så även om uppgifter tillkommit olagligt får de användas som bevisning.

Ska vi nu lugnt acceptera en oundviklig utveckling? Icke!

Skyddet för den personlig integriteten är ett av de viktigaste kännemärkena på en demokrati När man trampar den under fötterna är det tecken på motsatsen, diktatur. Att den östtyska polisen hade hyllmil med uppgifter om medborgaren från hemlig avlyssning, angiveri och smygfotografering är därför följdenligt. Kunskap om människan, i all synnerhet det den helst vill hålla hemligt, ger makt över människan.

Varför gör demokratin halt utanför dörren till vår arbetsplats, när vi genom grundlagen är skyddade mot statens övergrepp? Ursprunget till våra demokratiska rättigheter skapades i revolutioner mot en ruttnande kungamakt och adel, d. v. s. mot staten. Men nu är det inte 1789, året för den franska revolutionen. Nu är det år 2000 och det är på tiden att vi får samma skydd för medborgaren mot arbetsgivaren på arbetsplatsen som i samhället i övrigt.

Vi ska inte behöva vänta ytterligare ett sekel. Vi vill ha skyddet nu! 2000-talet måste bli det sekel när vi får fri- och rättigheter också på arbetsplatsen.

Men rättigheter växer inte starkt och fritt som ogräset i jordgubbslandet. Nej det krävs att vi börjar jobba tillsammans. Hur ser det ut på din arbetsplats? När tog du upp den här frågan på ett fackmöte?

LO kommer inom kort att ge ut en bok om data och integritet i arbetet. Du kan läsa innehållsförteckningen och en sammanfattning på min hemsida www. kurt. nu.