Systematisk orättvisa?

Lisa, jobbar på ett företag i Småland. Hon var bekymrad:

För två år sedan fick vi individuella löner. Ombudsmannen och en konsult som företaget anlitade berättade hur det skulle fungera. Vi skulle få poäng. Goda arbetsinsatser och initiativ skulle premieras. Vi skulle få högre lön och företaget bättre produktion.

Arbetsledaren skulle sätta poäng. Lönen skulle bero på poängen. Fackklubben är med men den är så svag att arbetsgivaren bestämmer. Högre lön har vi inte fått.

Förut hade vi bra kamratskap. Nu går alla och blänger på varann. Lönerna är orättvisa. Den som har stor käft får höga poäng. Tysta, duktiga arbetare får låga. Produktionen sjunker när folk får reda på sina löner för de är så orättvisa. Råvaruspillet ökar. Varför spara när arbetet inte uppskattas? Jag har pratat med arbetsledningen, men det är som att stånga pannan blodig mot en vägg och nu får jag därför låga poäng. Jag anses som bråkmakare.

Lisa är inte ensam om sin erfarenhet. Alla LO-förbund har gått med på individuella löner. Det har medfört katastrof i fack med många små arbetsgivare. Hotell och restaurangfacket höjde 1998-99 lönen med 5,50 enligt avtalet. Den faktiska höjningen blev bara 2,15. Avtalets minimilön styr inte längre höjning av utgående lön, och arbetsgivaren lägger inte ut lönepotten.  Det finns ju ingen tarifflista i kollektivavtalet att kolla emot och på små företag finns inga klubbar som kan kontrollera att den individuella lönehöjningen verkligen går ut. Därför blir det lägre lön än den centralt överenskomna. Dessutom sänks det relativa löneläget genom den individuella lönen. När anställda slutar och ersätts med nya får de den nya lägre lön eftersom lönepotten ju lagts ut som individuell lön på de som slutar.

Ackord är ett solidariskt lönesystem. Alla gör samma arbete och får lön efter prestation. Byggnadsarbetarna har hållit fast vid ackorden. I årets lönerörelse attackeras ackorden. Handels utsätts för samma attacker. Arbetsgivaren vill slopa OB-ersättningen och ackorden och ha större individuell lön. "Byggnads och Handels är bakåtsträvare. Arbetsgivarna vill ersätta de urmodiga lönesystemen med individuella löner som premierar arbetstagarens kompetensutveckling." Så låter det.  Handels och Byggnads kämpar stenhårt för att skydda sina solidariska lönesystem. Vi får se vem som vinner, men jag satsar en slant på facket.

Men de individuella lönerna drabbar inte bara småföretag. Även facken på  storföretag har gått på arbetsgivarbluffen att man får bättre löner med individuell lönesättning.

Vad har hänt? Jo facken har sålt ut hårdvaran i avtalet som justa nivågrupperade löner, fasta arbetstider och skydd vid omplacering, mot floskler om kompetensutveckling, individuella löner, konjunkturanpassade arbetstider och andra "flexibla" lösningar. Kollektivavtalets styrka - det kollektiva skyddet - har bytts ut mot vackra men till intet förpliktande ord och därmed större § 32-befogenheter - d.v.s. arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet -. Långsiktigt innebär detta ett hot såväl mot kollektivavtalet som mot facket. Varför ska man vara med i ett fack och sluta kollektivavtal när man i alla fall själv ska fixa sin lön genom kompetensutveckling och annat eget pyssel med arbetsgivaren?

Många fack börjar ångra sin tidigare inställning och granska vad som hänt. Det vi förlorat under 90-talet i facklig styrka lär vi inte få tillbaka. Men vi kan ju sluta sälja ut våra fackliga rättigheter.

Vill du läsa mer om det här, läs Göranssons och Holmgrens bok om kollektivavtalet Löftet utgiven av LO. Du kan också läsa min bok Strejk som kan beställas gratis från LO. Den kan du också tanka ner från min hemsida www.kurt.nu  01-03-18