Lögnen om arbetsrätten

1974 års anställningsskyddslag är den viktigaste förstärkningen av arbetstagarens rättsställning under hela 1900-talet. Den innebär att arbetsgivaren inte längre godtyckligt kan göra sig av med arbetstagare han inte gillar. Han måste vara objektiv och rättvis. Men skyddet mot osakliga uppsägningar fungerar bara vid tillsvidareanställning. Och 1996 var t.ex. så många som 50 % av LO:s unga kvinnor tidsbegränsat anställda och alltså utan lagens skydd.

Trots detta försämrade den socialdemokratiska regeringen lagen 1997. Den nya lagen ger arbetsgivaren ännu större möjligheter att anställa tidsbegränsat. Förändringen medför , att en arbetsgivare utan att bryta mot lagen, kan ha en person tidsbegränsat anställd i åtta år! Försämringen genomförs under den förljugna parollen "Lättare att anställa inte att avskeda". Och det är ju sant, fast på det sättet, att när arbetstagaren är tidsbegränsat anställd, behöver hon inte sägas upp eller avskedas från sin anställning. Den upphör automatiskt ändå när tidsbegränsningen går ut. Men det är inte det intrycket vi ska få av arbetsmarknadsminister Ulrika Messings käcka tillrop.

Våren 1997 lade Arbetstidsutredningen fram ett nytt förslag till Arbetstidslag. Denna utredning hade socialdemokratisk flertal och en socialdemokratisk ordförande. Enligt utredningen ska "de lokala parterna få frihet att själva ta ansvar för arbetstidsfrågorna" och lagen ska ge en modell för "ett individuellt inflytande över arbetstidens längd och förläggning".

Bakom dessa vackra floskler döljer förslaget allvarliga försämringar i den nuvarande arbetstidslagen.

 

Den föreslagna försämringen i arbetstidslagen ger arbetsgivaren tillbaka rättigheter som han inte haft sedan 1930-talet. Det finns inga sakliga skäl för att försämra arbetsrätten på detta sätt. Hälsan tiger still brukar man säga, men här är det fråga om ohälsa. Låt därför dina riksdagsmän från din ort få veta vad du tycker om förslagen till försämringar i arbetstidslagen, eller varför inte ta ett uttalande i din klubb och skicka det till arbetsmarknadsminister Ulrika Messing.