Kollektivavtal för framtiden

El-strejken är över. Det började med pukor och trumpeter och krav på bort med pressade byggtider och arbetsgivarens fria rätt att vara orättvis som Elektrikerförbundet numera har döpt arbetsgivaren § 32-befogenheter, d.v.s. bestämmelsen om arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt, till. Man vad slutade det med? Blev det något resultat?

Ett av resultaten har inte så mycket vare sig med pressade byggtider eller med § 32 att göra.

Det gällde ackorden. Ackordet är installationsavtalets viktigaste löneform. Med ackordet som löneform är det montörerna som själva sätter lönen genom sin arbetsproduktion. Här kan arbetsgivaren inte komma stickande med sina individuella löner. Hans strategi har därför varit att få bort ackordstvånget. Nu fick han istället ackorden är förstärkta. De ska även tillämpas vid arbete på löpande räkning i industrin.

Elektrikerförbundets menade redan före förhandlingarna att avtalet skulle tolkas så, så hur kan det då ses som en framgång? Det är det på två sätt:

·        Nu är Elektrikerförbundets uppfattning spikad i avtalet.

·        Arbetsgivaren har tvärtemot sin huvudlinje fått vika i sina krav på att minska ackordets betydelse. Det är alltså en framgång för SEF:s linje att ackorden är avtalets guldägg.

Men målet att avskaffa arbetsgivarens rätt att vara orättvis. Nådde man några framgångar där? Ja tre viktiga:.

1.      Montörerna får nu själva bestämma när de ska ha ledighet för något som de tycker är viktigt, kanske att delta i en bouletävling på distriktsnivå, vara med när barnen tar studenten eller kanske bara åka ut till landet och plantera rädisor. Det är ju egentligen självklart att en bra arbetsgivare ger ledigt när montören själv tycker det är viktigt. Det fina med den nu uppnådda bestämmelsen är att montörerna inte längre är beroende av en dålig arbetsgivares godtycke. Om arbetaren bara säger till i förväg, så kan arbetsgivaren helt enkelt inte vägra ledigheten. Ett första steg i att arbetaren ska bli självbestämmande och en första spik i kistan på arbetsgivarens rätt att vara orättvis. Som smör på moset får montören dessutom rätt att lägga ut sin kompledighet enligt samma regler.

2.      Enligt överenskommelsen skall parterna tillsätta ett antal arbetsgrupper med ganska bestämda direktiv. En av arbetsgrupperna skall syssla med pressade byggtider. Inte korta byggtider som det hette tidigare, utan just pressade byggtider. För det är det det gäller. Arbetsgivaren pressar musten ur arbetstagarna och nu benämns det på ett riktigt sätt.

Men det kan väl ändå inte ses som en stor framgång. Jo det är det. För när SEF i avtalet får benämna sakerna vid deras rätta namn, när arbetsgivaren inte längre bestämmer över språket, då går SEF lättare framåt.

3.      Lilla SEF har dessutom lyckats lyfta upp den dåliga arbetsmiljön på hela LO-arbetsmarknadens förhandlingsbord. Svenskt Näringsliv, EIO och Svenska Dagbladets ledarsida har med fradgande käkar skällt på SEF för att de försöker ta bort arbetsgivarens § 32-befogenheter Det man kom överens om 1905 i decemberkompromissen mellan SAF och LO är nu en del av kollektivavtalets hörnpelare enligt arbetsgivaren. Men så är det inte. Det är en del av arbetsgivarens hörnpelare, men inte av våra hörnpelare. För oss är det självklart att arbetsgivarens rätt att vara orättvis ska avskaffas. Det har SEF lyckats börja med.

För det första ska SEF och EIO ha en arbetsgrupp om pressade byggtider. För det andra har byggförbunden, Målareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet och Elektrikerförbundet, inlett ett samarbete för att ta bort pressade byggtider och andra dåliga arbetsmiljöer från arbetsplatserna. Slutligen skall frågan om pressat arbete enligt ett styrelsebeslut av LO vara en av huvudfrågorna i 2004 års för LO-förbunden gemensamma avtalskrav.

För det är inte bara elektriker som har pressat arbete. Vårdbiträden har pressat arbete. Industriarbetare har pressat arbete. Livsmedelsarbetare har pressat arbete. Butikskassörskor har pressat arbete.

Allt detta pressade arbete resulterar i sjukskrivningstal och kostnader för sjukskrivning och förtidspensioner av sällan skådat slag i Sverige. Det lilla men starka Elektrikerförbundet har därför lyft upp den viktigaste frågan i svenskt arbetsliv idag på LO: s bord. Det är en verklig framgång.

Men detta är bara början. Nu ska SEF gå vidare. Ta och skaffa hem kursmaterialet från din avdelning för Framtida kollektivavtal och sätt igång och börja jobba inför 2004 års avtalsrörelse. SEF ska ha nya, friska krav som pressar tillbaka arbetsgivarens rätt att vara orättvis.

Om du vill läsa Elektrikerförbundets varsel i sin helhet, det är en faktiskt ganska rolig läsning, så kan du gå in på min hemsida www.kurt.nu. Jag har dessutom nu i sommar lagt upp en ny sida med klassiker från AD. De visar verkligen att SEF har en möglig arbetsrätt i Sverige.