kurtlogga.jpg (43677 bytes)
Sidan uppdaterad 2011-10-22

AD-spalten

Här är alla refererade domar i datumordning tidigast från 1997.

Här är sakregister över Arbetsdomstolens domar (länk här) klicka vidare till respektive ämne

Nyinlagda AD-Domar uppdaterad 20111022

2011-10-22 Domarna 47 - 59 innehåller inga banbrytande saker. En tredskodom som visar nivån för skadestånd vid vanlig förnhandlingsvägran. LR försöker lura sina medlemmar med att gå till AD med ett helkört mål, AD byråkratiserar arbetsrätten än mer genom nya formkrav på förhandlingsframställan, ja läs själv!

2011-08-15. Domarna 37 - 46 innehåller en hel del intressant, men som vanligt byråkratiserar AD den facklig verksamhet så att ombudsmannen nästan måste vara advokat för att klara sin uppgift, här med krav att förhandlingsframställan skall delges med behörig firmatecknare. " 2 klassiska ganska roliga kollektivavtalstolkningsmål, en dom där AD som vanligt ställer omöjiga beviskrav för omplacering av arbetskadad, ett ålderdsdiskrimineringsmål mm. Jag fortsätter beta av vårens och sommarens domar.

2011-05-30 Domarna 29 -35 innehåller en hel del intressant. Svenska kyrkan lyser som vanligt med sitt nedriga sätt att behandla anställda, broders- och sykonkärleken står inte högt i kurs. AD naglar fast Inga Åkerlunds hemska praxis och slår ännu ett hål i LAS genom att låta arbetsgivaren omplacera utan turordning enligt 7.2 ?ĘČ. Ett diskrimineringsmål som Lena Svenaeus i sista nr av Lag och avtal anser som spiken i kistan för att AD skall fråntas diskrimineringsmål, och det ligger väl en del i det, här visar inte AD framfötterna precis. AD.s stenhårda praxis mot i övrigt oförvitliga arbetstagare som gör ett enstaka misstag spikas återigen, sakliggrundbegreppet vid distansarbetare behandlas mm.

2011-04-09 Denna och förra veckans domar har ett stort inslag av diskrimineringsmål. Där är AD inte särskilt bra, höga beviskrav och låga skadestånd är kännetecknande för domarna. Dessutom en intressant bevisdom om avtalsturlista, uppsägning pga fängelse enligt praxis, mm

 

2011-03-29 Nu har jag lagt upp alla domar som kommit i år. En hel del intressant. Möjligen en ändring när det gäller arbetsgivarens utbildningsskyldighet vid arbetsbristsituationer eller återanställning i arbetet, en slafsig bevisvärdering i avskedandemål, vacklande praxis när det gäller skadestånd för förhandlingsvägran, en försynt påminnelse att man kan använda säkringsåtgärder enligt 15 kap 3 ?ĘČ RBför arbetstagare som inte omfattas av LAS och att LAS turordningsregler inte ger utrymme för att välja den lämpligaste mm,

AD stampar åter på yttrandefriheten

Fortsatt lågt i tak för yttrandefriheten på svenska arbetsplatsereLänk till domen om Peter Magnusson här

 

2011-03-09 Det är bara att konstatera att det fortsatt är lågt i tak när det gäller yttrandefriheten i Sverige. AD fortsätter en rak linje som man inledde när man godkände avskedandet av en SAS-tekninker som avslöjade säkerhetsproblem hos SAS 1961, över hovmästaren som avslöjade prostitution på Sheraton 1988 , Kåvestad hälsovårdsinspektören som på talade sjuka hus i Stockholm 1999, för att bara nämna några exempel. Så Peter Magnusson är bara en i ett långt led i AD:s praxis, även om det inte gör saken så mycket bättre.

2011-01-24 Årets första dom  är ett klassiskt upplägg på en tvist med tredskande arbetsgivare, vilken inte insett att rättvisa enligt eget huvud och inte enligt lagboken är en dyr verksamhet.

Året 2010 sista 3 domar, en om planerad övertid som inte avviker från praxis, en om arbetstagarens rätt att teckna dåliga överensskommeler och en om det statliga turordningsavtalet som inte ställer kompetensen hos Skatteverkets arbetsrättsavdelning i någon lysande dager.

2010-12-31 Domar tom AD 2010 nr 91, . En bra och en nedslående. Lojalitet är ett feodalt begrepp som AD med kraft inte bara för in utan också förstärker på 2000-talet. AD godkänner här som avskedandeanledning att en arbetstagare berättar för en av sina kunder att arbetsgivaren vill bli av med honom. Arbetsgivaren har sagt att han borde söka jobb hos ett annat företag. Att ställa lojalitetskravet så högt att man inte får berätta att man blivit misshandlad på jobbet är ett egendomligt sätt att se på fri- & rättigheter för en arbetstagare. Det är en enhällig dom. Återigen: Kasta ut de arbetstagarledamöter från AD som ställer upp på AD:s ständiga försämring av arbetsrätten.

Den andra mer glädjande domen är att AD godkänner åldersdiskriminering som skadeståndsgrund, tyvärr med ett belopp som är oförskämt lågt.

2010-12-30 Domarna tom nr 89. Flera intressanta domar, en väldigt bra om rätten för facket att få ut anställningsbevis trots PUL, en där facket kräver att deras lönseänkningsavtal skall rivas för att deras krav att de andra också ska sänka sina löner inte gått igenom(!), en där en arbetstagare sägs upp eftersom han inte iaktagit sin militärliknade lydnadsplikt, mfl.

2010-12-17 Domar till och med nr 79 för 2010. Det som blir alltmer uppenbart är att de fackliga representanterna som vanligt sitter stilla i båten. Är det inte snart dags att facken rensar ut dessa arbetstagarrepresentanter som ledamöter i AD? De legitimerar ju AD:s reaktionära march.

2010-12-16 Nu när julefriden börjar sänka sig över nejden, har jag börjat beta av höstens domar. Det är som vanligt ingen munter läsning, eller vad sägs om att AD tillåter arbetsgivaren att provanställa busschaufförer enbart pga upphandling med 36 års yrkeserfarenhet. En klar försämring av tidigare praxis. Det anmärkningsvärda är att de AD-ledamöter som utsetts av facket hänger med på en så reaktionär omsvängning av praxis. En inte referad dom där GS Facket solidariskt fixar så att polska skogsarbetare hjälps till en skälig lön, en ny bra facklig linje, ett mål om uppsägning pga. samarbetsproblem för att bara nämna några exempel.

2010-10-25 Jag har nu börjat höstens arbete med att beta av de tre första domarna efter AD sommaruppehåll. Fler kommer snart. Där är bl.a. en intressant orefererad dom om bevisbördan för att en arbetstagare gjort anmälan om sjukdom för att erhålla sjuklön. AD ändrar efter att ha tittat på video tingsrättens dom på ett sätt som gör bevisbördan näst intill övermäktig för en arbetatagare som ska styrka att hon verkligen gjort en sjukanmälan. AD fortsätter sin byråkratilinje med att betrakta arbetstagare och arbetsgivare som i princip jämställda avtalsparter, trots att arbetstagaren nästan alltid är i underläge.

2010-07-15 jag har nu lagt upp alla domar till AD:s sommaruppehåll. Det är ingen särskilt munter läsning. AD fortsätter sin verksamhet med att straffa arbetstagare som byter jobb med höga allmänna skadestånd för kollektivavtalsbrott.Men det finns också en del intressant nyskapande, bla utvecklas hur repressalier som riktas mot en arbetstagare som vunnit en ogiltigförklaring i domstol kan sanktioneras enligt LAS mm.

2010-03-26 Efter redogörelsen i Dagens arbete som visar att Facket inte ens vinner två mål av tio på Inga Åkerlunds rotel Länk här skulle man kunna tänka sig att AD skulle ha blivit lite mer "vänstervriden". Men effekten verkar vara den motsatta, läs den dystra skörden från de senaste 14 dagarna.

2010-03-11 En referat kollektivatalstolkningsmål

2010-02-27 En tillsättningsdom på föräldraledighetslagen, som går den väg vi vant oss i AD alltså torsk för arbetstagaren.

2010-02-22 Nu har jag tagit mig samman och lagt in 2009 års domar under respektive ämnesrubrik. Man kan då t.ex. under rubriken Mänskliga rättigheter se hur AD använder lojalitetsbegreppet och företagshemlighetslagen för att föra in helt nya nivåer för skadestånd mot arbetstagare, under Formalia se hur AD har kraftigt börjat jämka rättegångskostnader även om arbetstagsidan vunnit huvudsaken, under skadestånd hur nivåerna vid kollektivatalsbrott och brott mot förhandlingsreglerna halkar efter, medan skadestånden mot enskilda arbetatagare införts och är mycket höga. Det är bara några tendeser i AD:s säkra gång mot höger.

2010-02-18, 8 nya domar bl.a. Sopdomen, där jobbarna nu med solidaritet vänder en förlust i AD till en vinst, en dom om diskriminering av funktionshindrad, där Försäkringskassan (statens verktyg för att få in funktionshindrade på arbetsmarknaden, tro det eller ej) skämmer ut sig genom att inte ha handikappanpassat sina arbetsredskap (!), en intressant orefererad om skadeståndsberäkning enl. munkorgslagen, ett av Unionen misskött uppsägningsmål om framtvingad uppsägning som privat körs på avtalslagen, mm,

2010-01-20 De första domarna för 2010. Det är bara att konstera att urholkningen av LAS fortsätter, nu när det gäller möjligheten att säga upp pga sjukdom, i övrigt en inte särskilt smart FML-dom och en dom som visar ihåligheten i dagens tjänstemannavtal.

Nu har jag lagt upp alla 2009 års domar, från AD 2009 Nr 56 till 96. Det har varit ett nedslående arbete, eller så har jag blivit mer kritisk på gamla dar. När jag gjort ett sådant här stort sjok, tycker jag att det blir än tydligare att AD synbart går åt höger, även de duktiga och pålitliga domarna. Ur rättslig synpunkt är det många viktiga principer som belyses eller justeras, delad bevisbörda vid skadestånd för arbetstagare enligt aktiebolagslagen, AD:s ändrade syn på allmänna skadestånd vid lag- och avtalsbrott, bevisbördan vid uppsägning pga. alkoholsjukdom, ja läs själv. Några ljuspunkter finns det, AD 2009 nr 56 om lönediskriminering av föräldralediga en dom som helt kommit bort, principerna för tolkning av bemanningsavtalet är några.

I AD 2009 nr 53 är det nog första gången i världshistorien som en domstol godkänner en uppsägning för att en anställd inte kan kissa. Grattis AD till det inte särskilt hedrande rekordet!

AD 2009 nr 56 är något så sensationellt som en dom om lönedsikriminering av barnledig enligt föräldraledighetslagen, där arbetsgivaren fälls, ett avgörande som vi väntat på i 30 år. Att det är det lilla Kyrkans Akademiker-förbund som lyckas med denna bedrift borde få de stora kvinnoförbunden i Sverige att skämmas, för diskrimineringen är omfattande och lagtexten klar. Grattis!

09-12-17

Här lägger jag upp 2 domar 2009 nr 54 och 94 som handlar om jämförbara grupper i bemanningsavtalet. Nr 54 är den som tack och lov torperderade LO:s preliminära uppgörelse om bemanningsavtalet 2009, för den var inte lyckad.

09-12-16

Nu har jag börjat beta av domarna tom nr 51 Vilket är ett föreningsrättskränknings-mål. Som sådant är det inte så intressant, men det visar hur arbetsgivaren pga. långvarig facklig försummelse kan utnyttja kollektivavtalet för lönedumpning, vilket egentligen borde vara huvudfrågan, men det går inte fixa med nuvarande avtal. Dom 2009 nr 50 en helt hialös historia där AD gör omplaceringsskyldigheten vid uppsägning pga arbetsbrist till en hjälp för arbetsgivaren att plocka ut den han vill säga upp oberoende av turordning istf ett skydd för arbetstagaren.

09-12-02 Lavaldomen

I dag kom den med spänning emotsedda Lavaldomen. Det är ett antal saker som är intressanta med domen

1. Att AD konstaterar att Byggnads och Elektrikerna handlat enligt gällande svensk rätt så som den som såg ut enligt AD:s beslut när stridsåtgärden i Vaxholm utlöses.

2. Att Laval inte lyckats visa att det fanns någon ekonomisk skada.

3. Att AD trots det dömde ut ett av de största allmänna skadestånden som AD någonsin dömt ut för brott mot MBL 550.000 kronor.

4. Att AD trots att rättsläget var synnerligen oklart när stridsåtgärderna utlöstes, vilket normalt brukar vara en anledning till att vardera parten ska stå sina rättegångskostnader dömer Elektrikerna och Byggnads till att betala dem, mer än 2 miljoner. Det blir än snedare när AD som ett särskilt skäl anger att Laval inte är företrädda av någon arbetsgivare organisation, när vi vet att Svenskt näringsliv enligt egna uppgifter har finansierat hela processen som ett sätt att krossa den svenska fackföreningsrörelsen. AD subventionerar alltså Svenskt Näringslivs attacker mot den Svenska modellen.

5. Att domen blir så här är i och för sig lättförståeligt när man vet domaren i detta mål är Inga Åkerlund. Enligt en utredning som LO-TCO Rättsskydd lär ha låtit göra men som de håller hemlig dömer hon endast till arbetstagarnas förmån i ca 10 % av alla mål.

 

 

2009-09-06 Jag börjar här beta av sommarens domar. Att det dröjt beror på att en av domaren Inga Åkerlunds avgörande var så hialöst, att jag alldeles kom av mig, och tappade lusten för att hålla på. För den domaren verkar det helt omöjligt för arbetstagarna att vinna några mål av någon betydelse. Målet som fick mig att tappa sugen var ett om drogtest, ett ämne som jag jobbat med sedan det tidiga 1990-talet. Ta och läs domen själv och ta ställning till vart AD är på väg. Fler domar kommer inom kort.

2009-05-13 Jag har nu gjort ett ryck och lagt upp domar till dagens datum. Dock saknas några av tekniska orsaker.

Inga är särskilt intressanta än som vardagsjuidik, två tolkningsmål som facket förlorar, fyra LAS-mål, ett obarmhärtigt dömt enligt min mening och ett fotat på andrahandsuppgifter som bevisning i en väsentlig fråga, lite orginellt om man säger så.

2009-02-21 En dom där AD återigen låter de subjektiva värderingarna från anställningsintervjun avgöra om det är diskriminering eller ejj.

2009-02-16 Veckans domar upplagda. Två oreferade. Ingen speciellt uppseendeväckande

2009-01-27 Här är de första 9 domarna från AD från 2009. Det finns flera intressanta, en om fackets rätt till uppgifter vid lokala lönförhandlingar som borde vara en väckarklocka för facket att lägga om sina lönekrav, två diskrimineringsmål varav ett där AD godkänner att man kallar en arbetskamrat svarting utan att det är trakasserier, mm.

2008-12-31 Nu på årets sista dag lägger jag upp de sista 11 domarna för i år. AD fortsätter sin trista verksamhet när det gäller att tömma diskrimineringslagarna på allt innehåll, i detta fall skyddet för tidsbegränsat anställda. Man förvånas över att arbetstagarledmöterna i AD accepterar en sådan utveckling. Dessutom några rätt intressanta kollektivavtalstolkningsmål bl.a. ett om planerad övertid, och hela 2 mål som belyser den facklige förtroendemannens utsatta ställning och det bristande skydd nuvarande regler ger dem mm.

2008-11-19

4 domar varav 2 referade, en om löneskyddet för tilläggstjänster enligt LAS (vilket inte finns) och ett mastodontmål om avskedande pga samarbetssvårigheter där arbetsgivaren misslyckas med dokumentation. Dessutom redovisar jag ett oreferat avskedandemål, vilket visar att modet att avskeda istället för att säga upp håller i sig.

2008-11-12 Veckans enda referade dom är ett anställningsskyddsmål utan principiell betydelse, som visar att anställningsskyddet vid uppsägning pga personliga skäl som inte har samband med tillgreppsbrott fortfarande är starkt. Det är dessutom en modig dom, för det är verkligen inte något populistiskt domslut.

2008-11-06 Man blir inte glad när man läser AD:s domar, för arbetstagarsidan verkar hela tiden tappa terräng. Det är nog en kombination av att arbetsgivarsidan blivit skickligare, vi inte bättre och AD mer arbetsgivarvänlig.

I den stora skörd som nu är upplagd finns det flera intressanta domar. Kommunal har under mer än 20 år undlåtit att driva de behovsanställdas sak. Nu dyker rättsfrågan upp i en dom där arbetstagaren inte företräds av facket och AD fastställer indirekt att denna skumma anställningsform är laglig. Dåligt! Dessutom en dom där AD utvidgar fredsplikten med stöd av varselreglerna i MBL vid politisk stridsåtgärd, trots att denna inte är reglerad i MBL, och alltså utan stöd i lag i strid mot RF utvidgar fredsplikten. Det är bara några axplock, läs och lid eller njut, beroende vem du hejar på.

 

 

 

Register med bruksanvisning här, eller använd panelen ovan,(fungerar inte i Firefox) eller bläddra dig ned på denna sida och klicka på länkarna.

Facket ger rättshjälp vid arbetsrättstvister. Länkar till fackförbund och nyttiga sidor här. Vänd dig till ditt fack om du har juridiska problem. Jag ger ingen juridisk rådgivning vare sig med eller utan betalning!

 

Presentation

Jag har varit f?bundsjurist på LO-TCO R?tsskydd AB i 25 ?. Numera jobbar jag på egen låda. Nya foto som gratis får användas för publicering och kort biografi här.

Mina böcker;

2009 Framtida avtal
Skisser och idíž|er för framtida avtalskrav

är ett projekt som tagits fram av de radikalare förbunden inom LO med idíž|er om hur facket ska kunna flytta fram positionerna.

Arbete lokalt med kollektivatal 2008

Hotell och Restaurang Facket har tagit fram en bok som är en bruksanvisning för hur facket praktiskt lokalt ska jobba för att få till kollektivavtal. Den kompletteras med en formulärmall som förbundet har på sitt intranät, så att man ska få en enhetlig och just handläggning hos hela förbundet. Fler förbund håller på med samma jobb. Boken bygger på erfarenheter som flera olika förbunds handläggare och jag samlat ihop under åren.

Vita Jobb privat

2007-08-01 Jag har skrivit en handbok mot svartjobb i privat verksamhet åt LO. Den finns nu som PDF-fil men ännu inte tryckt. Boken finns också som PDF-fil på LO:s hemsida.

Vita Jobb

Offentlig upphandling omsätter 500 miljarder varje år. Detta är en handbok för fackliga företrädare. Den finns också på hemsidan avtalsinformation.nu som dessutom innehåller alla redskap för att en upphandlare ska kunna tillämpa modellen Vita jobb för att undvika svartarbete i sin offentliga upphandling. Nyttig läsning såväl för den fackligt som den politiskt aktive.

Data och integritet,

P?LO:s uppdrag har jag skrivit en bok om data, integritet och distansarbete som du kan få gratis från LO. Klicka här om du vill läsa den som PDF-fil

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett av de smartaste sätten att rusta ned arbetstagarens rättigheter och dessutom på ett oförmärkt sätt plocka av den offentliga verksamheten fri och rättigheter som offentlighetsprincipen, yttrandefrihet etc. På LO:s uppdrag har jag skrivit en bok om detta ämne. LO informationsavdelning har gjort pappersavfall av den så du kan bara läsa den som pdf-fil här;Boken godkändes av LO:s styrelse 001120.

Kollektivatal för framtiden

Vill du förbättra ditt förbunds avtal. Här har Du många idíž|er. Välj och vraka, och ställ krav på ditt förbund!

Elektrikerförbundets rapport 2003 kom till för att st?ka kollektivavtalet som instrument f? att g?a det b?tre f? medlemmarna. Finns som PDF-fil i tre versioner lång, kort och broschyr. Börja med Broschyren! Robert Nyberg har som vanligt illustrerat, han är pålitligt skarp och rolig.

 

Fler krönikor

Facklig rättshjälp

Facklig rättshjälp är normalt en av de bästa sakerna med att vara med i facket om man råkar illa ut på arbetsplatsen. Det innebär nämligen att facket står för alla kostnader även om man förlorar målet och dessutom att man får en så kvalificerad hjälp att man i de flesta fall är jämställd med arbetsgivaren. Tyvärr, som detta fall visar, är rättssäkerheten vem som beviljas rättshjälp ofta låg. Kanske värt en motion om fastlagda regler för hur facklig rättshjälp ska beviljas till ditt fackförbunds nästa kongress?

Storebror ser dig!

Hemtjänsten i Ljusdal ska effektiviseras. Personalen protesterar och känner sig överkörd. Det sätt som Ljusdals kommun effektiviserar på är skrämmande. Hjälpmedlet är ett datasystem, TES. Man hänger på personalen en minidator. Varje åldrings lägenhet som besöks har en dator kopplad till ett personligt kort. Allt arbete, från det personalen öppnar dörren tills de stänger den efter sig, registreras. Total kontroll av det dagliga arbetet alltså. Men SKTF och Kommunal var positiva vid MBL-förhandlingen, trots att 100 medlemmar skrivit på en protestlista.

Föreningsfriheten hotad

Cykelringen har 17 butiker i Sverige. Företaget bekämpar konsekvent kollektivavtal och fackföreningar. Den modiga Anna Malmberg var provanställd och blev medlem i Handelsanställdas förbund. Hon försökte jobba fackligt. Företaget kastade ut henne. Föreningsrättskränkning, och rekordskadestånd, 200 000 kronor blev resultatet. (AD 2004 nr 49) Cykelringens VD Göran Duhrin menar att lärdomen av målet är att företaget måste gallra hårdare redan när man anställer för att inte hamna i samma situation igen. (DN 2004-05-22). Och det hemska är att lagstiftningen i dag ger honom rätten att gallra bort dem som är med i facket.

Jakten på den perfekta arbetskraften

Bensinbolaget Preem använde den miljon som SPP frikostigt delade ut av tjänstmännens pensionspengar till att testa personalens hälsa. På intranätet redovisar man resultaten av testerna. De lågavlönade och mest stressade tjänstemännen har sämst värde och får skämmas. Mörkrädd blir man när personalchefen svarar på frågan: Ska man tvinga personalen att genomföra hälsotester?

 

Klassiska domar från AD

Jag har lagt upp en sida, klassiska domar från AD som jag löpande kompletterar, när jag har tid. Den innehåller sådana domar som i regel inte finns ens på betalbas, med kommentarer som placerar in dem i ett sammanhang. Urvalet är mitt och subjektivt. Kommer att byggas på. Jag tar gärna emot tips om du tycker någon saknas, för det gör det.

Mänskliga rättigheter Gourmetdomen 03-02-28

Marknadsdomstolen har i den ur rättslig synpunkt föga uppmärksammade Gourmetdomen satt hela den svenska grundlagen ur spel, och gjort sig själva till lagstiftare. Man har missförstått EG-rättens proportionalitetsbedömning, som i sig är odemokratisk, och utvidgat den till att ge domstolen en allmän rätt att bedöma lämpligheten av en viss lagstiftning. Det är en hemsnickrad form av proportionalitetsbedömning som sannolikt vilar på Professor Ulf Bernitz något expansiva idíž|er i detta hänseende. Läs domen.

2009-03-13

Huvudavtalsförhandlingarna kraschade. Tack och lov!

Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal bröt samman i förrgår. Orsaken till förhandlingskraschen finns klart redovisad i en artikel på Lag och avtals hemsida. ?í└Opinionstrycket hade tvingat LO/PTK att ge vika?í└ säger Svenskt Näringslivs förhandlingschef Jan Peter Duker: Vi avbröt förhandlingarna ?í└Med tanke på allt motstånd fackens förhandlare mött på hemmaplan.?í└ Och ?í└Idag fick vi beskedet att det inte var något slutbud från deras sida men när det gällde konfliktreglerna och LAS kunde de inte tänka sig att förändra sin inställning. Då stod det klart att vi stod för långt ifrån varandra?í└. I klartext. Det starka missnöjet i fackens lokala led medförde att LO/PTK inte kunde fortsätta inskränka strejkrätten. Vårt opinionsarbete har därför varit framgångsrikt. Tack därför till alla er som jobbat mot dessa inskränkningar i fackliga rättigheter. Utan ert opinonsarbete hade vi suttit med ett huvudavtal som för all framtid skulle satt krokben för kollektivatal som ger arbetstagarna möjligheter att stärka sina rättigheter.

Men vi kan inte vila, för arbetsgivaren kommer att hitta på nya sätt att attackera både strejkrätt och LAS-regler.

Lavalutredningen

Lavalutredningen föreslår lagfäst diskriminering, (En särskild opublicerad artikel här)

 

Huvudavtalsförslag LO/PTK antaget av LO_styrelsen

I dag måndagen den 16 februari godkände LO-styrelsen i princip LO/PTK:s förslag 2009-02-12 till nytt huvudavtal med vissa smärre justeringar. Här är det ändrade till arbetsgivaren överlämnade förslaget. det är bara några "eller" och komma som ändrats, inget som påverkar det från början dåliga i förslaget. LO erbjuder därmed Svenskt Näringsliv viktiga delar av förhandlings- och strejkrätten för utförsäljning. Tyvärr har LO därmed hittills lyckats fullfölja den inrikting som Vanja Lundby Wedin angav i sitt utspel på Almedalen i juli 2007. Utförsäljningen sker mot ganska billiga förändringar i anställningsskyddet. Det hela är obegripligt mot bakgrund av att det inte finns något hot mot strejkrätten. Facken kläs dessutom enligt förslaget in i en träfack av förhandlingsregler liknande dem som finns för indudstiförbunden vilket kommer att snöpa dem för all framtid om de går igenom. Transport är det enda förbund som hittills vägrar. Här är LO/PTK:s nya förslag till nytt huvudavtal. Här min analys.

Tidigare växlade förslag Läge december 2008

Jag har härägjort en anlys av och redovisar här de mellan parterna växlade handlingar vi lyckats få tag på och i inskannat skick (Det kan därför vara smärre inläsningsfel från OCR-läsningen). Förhandlarna håller på dokumenten som om det skulle vara högsta militära sekretess, sannolikt eftersom de visar att redan de eftergifter LO/PTK hittills gjort innebär att budskapet att det inte ska bli några inskränknngar i strjkrätten varit falskt. Ett nytt huvudavtal kommer sannolikt medföra proportionalitetsbedömning av stridsåtgärder, Figeholmsprincipen bort, begränsning av sympatiåtgärder, omflyttning av makt över avtalsförhandlingarna från LO- förbund till LO, lönemålen överenskomna med arbetsgivaren i huvudavtalet till att följa den konkurrensutsatta verksamhetens prisutveckling, för att bara nämna några inskränkningar.

Lavalutedningen snabbanalys

Lavalutredninge kom med sitt förslag i dag. Förslagen innebär lagstadgad diskriminering av utländska arbetare och social dumpning av svenska kollektiavtal. Totalt oacceptabelt. Läs analys här

Huvudavtalsförhandlingar

I maj publicerade vi Arbetsorätten 12. Den har tyvärr visat sig vara nästan profetisk. I november 2007 har parterna växlat alla förslag. De visar att LO är villiga att bjuda på en begränsad proportionalitet, genom något man kallar god sed på arbetsmarknaden, i utbyte mot ganska små förstärkningar i LAS och Rehabilitering. SN ligger kvar med krav på mycket kraftiga begränsningar i strejkrätten, bort med sympatistrejker, proportionalitet etc. Slutsatsen från maj ligger kvar, antingen spricker förhandlingarna och då har LO öppnat ett gap till tvångslagstiftning eller också får vi kraftiga begränsningar i strejkrätten genom det nya huvudavtalet. I mina krönikor, hittar du några löpande analyser. LO har denna gång hållit på parternas förslag som om det vore statshemligheter, trots att det är den viktigaste medlemsfrågan på decennier, men nu har läget lättat och vi bjuder snart på en lite mer genomarbetad analys med dokumentation.

Månadens krönikor Okt 08

Nytt huvudavtal kommer ge inskränkningar i strejkrätten

Jag har nu lagt upp en handfull nya krönikor, den viktigaste om huvudavtalsförhandlingarna. Tyvärr visar det sig att den tidigare analysen i Arbetsorätten 12 och Arbetsorätten 11 om inskränkningar i strejkrätten genom ett nytt huvudavtal kommer att slå in om det blir avtal. Det är bara att hålla tummarna för att förhandlingarna spricker, även om det inte heller är någon guldsits eftersom det öppnar vägen för lagstiftning. Dessutom om några AD-domar, gula fack etc. Länk hä

Kors eller slöja?

Svedala kommun i Skåne förbjuder eleverna i kommunens skolor att bära heltäckande slöjor som burka eller nikab.

Får man bära slöja i skolan? Är det diskriminering, eller är det i själva verket ett sätt att tvinga på omvärlden religiösa symboler som de inte vill ha, alltså brott mot den negativa religionsfriheten?

Människan som vinstfaktor

LO har träffat ett omställningsavtal som uppmuntrar till företagsanpassade turordningsöverenskommelser. Den här krönikan sätter in avtalet i ett faktiskt händelseförlopp, och Här redovisas samtidigt omställningsavtalet i fulltext.

Domar från EG-domstolen ger  deltidsanställda kvinnor bättre pensionsvillkor?

 I Sverige innehåller många avtal bestämmelser som kräver att man har en viss minsta arbetstid för att kvalificera sig för pension eller överhuvudtaget komma in under avtalet. Enligt Artikel 119 i EG-fördraget Lika lön för kvinnliga och manliga arbetstagare får en bestämmelse vare sig direkt eller indirekt diskriminera någon av det andra könet. Enligt ett tyskt pensionsavtal uteslöts anställda som inte hade minst 18 timmar per vecka i arbetstid från pensionssystemet.

 Så här säger domstolen. Att deltidsanställda arbetstagare utesluts från ett sådant tjänstepensionssystem som det som är i fråga i målet vid den nationella domstolen utgör diskriminering som är förbjuden enligt artikel 119 i fördraget, när denna åtgärd procentuellt sett drabbar ett väsentligt högre antal kvinnliga än manliga arbetstagare och åtgärden i fråga inte grundas på sakliga skäl som helt saknar samband med diskriminering på grund av kön.

Det har kommit ytterligare några domar av samma slag. Principen är inte ny, men i dessa domar tydliggörs den ytterligare. Principen gäller retroaktivt från det Sverige anslöt sig till EG. Du har domarna i fulltext här. C-50/96 och C-234/96 och C-235/96

 

 

 

 

IF Metall går på rekordmina Förbundsavtalförhandlingar under total fredsplikt!

If Metall har träffat ett fredspliktsavtal som innebär att de tvingas föra sina avtalsförhandlingar under total fredsplikt till den 31 januari 2012, ett svåruppnått rekord i undergivenhet! Teknikarbetsgivarna har helt enkelt lurat skjortan av dem. Här har du min analys och här själva avtalet.

LO knäfaller för Industriarbetsgivarna

Det nya industriavtalet som LO.s styrelse godkände den 9 maj 2011 innebär att LO låter teknikarbetsgivarna styra LO:s löne- och avtalskrav. Man undrar vad det är för mjukryggar LO-förbunden har valt till ordörande när de avstår från rätter att styra förbundens löne- och avtalspolitik! LO avskaffar sig själv!

Snabbanalys av avtalsförslaget här

LO-styrelsens beslut:s och förslaget till industriavatal här

Nya krönikor 2010-11-04

Jag har nu lagt upp ett antal nyskrivna krönikor. En som handlar om orättvist dömande i AD, en om funktionshindrades allt sämre ställning på arbetsmarknaden, en om facklig rättshjälp som gick snett och slutligen en om vad som händer om man blir utan jobb t.ex. pga naturkatstrof. Du kommer till dem om du klickar på länkarna ovan eller register med sammanfattning om du klickar här.

2010-03-29 Nytt
IF Metallavtal

Nya krönikor mm

"Förstärkt företrädesrätt"?

IF Metall har slutit ett avtal om något man kallar "förstärkt företrädesrätt". Att kalla en kraftig försvagning av företrädesrätten för "förstärkt"är vad man brukar kalla Orwellskt språkbruk: "Krig är Fred"

Här kan du läsa avtalet och mitt försök till analys. Analysen är inte det lättaste, det är nästan så att man får intrycket att parterna försöker dribbla bort korten, "Okunnighet är styrka".

Avtalsrörelsen 2010

Avtalsrörelsen 2010 verkar bli en sorglig historia, där arbetsgivaren fritt sätter gränspålarna, och där facket lite mållöst pillar ut lite övertidsblockader för att verka militanta. Den här krönikan innehåller en redogörelse för det jag menar vara tre avgörande misstag under de senaste 15 årens förhandlande, och en lite mer optimistisk bild av årets avtalrörelse än den jag har nu, efter det jag sett att misstagen trots goda ansatser verkar upprepas även i år.krönikan skrevs i februari, Men man får väl hålla tummarna.

Dessutom en krönika om bloggande när du har eller ska skaffa dig jobb, som har rubriken "Tiga är guld. "

Rättsröta!

Den senaste Lavaldomen i AD visar en form av korruption där domstolens majoritet är så undergivna under maktens piska att den dömer enligt dess vilja, inte bara helt utan lag utan till och med tvärsemot den tydligt skrivna svenska lagen. Den och en krönika om Lagena - det statsägda företaget - som använder inhyrda strejkbrytare som bussas in under poliseskort; krönikans namn "Repris Ådalen 1931? faller sig därför naturlig. Dessutom en krönika om bärplockare som arbetar under helt oacceptabla förhållanden vilket är möjligt tack vare inte bara statens utan även fackets likgiltighet. Det är några av de nya krönikor som jag nu har lagt upp.

 

Framtida avtalskrav

Kolla under mina böcker, där finns en alldeles färsk skrift under medverkan från de radikalare förbunden inom LO. Läs och sprid den, det kan behövas i dessa den fackliga nedrustningens tidevarv.

IF Metalls Svek

2009 blir det ingen bra 1 maj. IF Metall har svikit det fackliga löftet att aldrig medverka till att sänka lönen. IF Metall säljer ut ut kollektivavtalets huvudprincip, att inte konkurrera om arbete med lönen.Det gör övriga förstamajkrav egendomliga. Om inte ens facket kan driva vanlig facklig verksamhet, vilka framtidskrav ska man då marchera för 1 maj.

Det här är bara en av de nya krönikor jag lagt upp, klicka här så kommer du till övriga. Där finns nya krönikor om LAS i anledning av domar i Arbetsdomstolen mm.

IF Metalls krisavtal är ingen lönesänkning pga. tillfällig deltid, utan ett avtal som ger svaga lokala parter möjlighet att avtala om full arbetstid med sänkning av lönen. Som krönikan och analysen nedan visar är de bortförklaringar som olika fackliga företrädare försöker med bara bluff.

Att lönesänkningsavtalet dessutom endast gäller för medlemmar i IF Metall och inte oorganiserade är en udda men säkerligen inte avsedd effekt. Parollen gå med i facket annars kan du inte få din lön sänkt, är väl inte någon direkt hit och IF Metall har låtit sina jursiter utnyttja all sin advokatyr för att slippa slutsatsen. Jag har fräschat upp texten i analysen för att visa att påståendet är förhållandevis hållbart. Avtalstext och analys här.r

 

Ny Arbetsorätt 12; Rea på Strejkrätt

LO/PTK:s samtal har nu övergått i förhandlingar om ett nytt huvudavtal med Svenskt Näringsliv. Förhandlingsunderlaget på LO:s styrelse visar att förhandlingsreultatet är givet:

(förhandlingsunderlaget här

Missiv, Huvudavtal struktur, Lavalproblematiken, Styrelsebeslut Klicka på resp ord för att läsa dokumentet).

Antingen spricker förhandlingarna om nytt huvudavtal eller så rear LO/PTK ut strejkrätten.

Den Arbetsorätt 12 som ligger här är godkänd av de ingående fackparterna. Den är distruberad avdelningar och större klubbar med post omkring den 25 maj med samma innehåll fast i lite annat typografiskt utförande. Du får gärna plocka ned den och kopiera upp den för att dela ut i klubben eller till arbetskamrater.

08-04-12 EG-domstolen fortsätter sin arbetarfientliga väg

Den 3 april 2008 visade EG-domstolen ånyo i målet Rûffert ./. Niedersachsen (klicka på länk om du vill läsa domen) att fackliga rättigheter är skräp, det är företagens rätt att tjäna pengar som räknas. Att det är en reaktionär tolkning av EG-rätten framgår av Genaraldvokat Bots förslag till dom som går åt rakt motsatt håll. Hur länge ska de svenska facken acceptera att riksdagens lagstiftningsmakt ersätts av fackföreningsfientliga EU-domares beslut?

08-03-05 handlar om Vaxholm, övervakning och integritet och att söka sitt eget jobb

det är ämnena för några av de krönikor som läggs upp denna månad. Klicka här eller på på länken ovan! Domen i Europadomstolen som jag kommenterar i krönikorna om övervakning och Integritet, hittar du här

Vill LO sälja guldägget?

Man blir minst sagt undrande över LO:s svar till Svenskt Näringsliv om nytt Saltsjöbadsavtal. Den enda förhandlingsvara LO erbjuder mot alla de förbättringar man kräver är avtal om ?í└en entydig indelning av arbetsmarknaden i avtalsområden?í└. Det kan tolkas som om man inbjuder arbetsgivarna till medbestämmande om avtalsrätten. Att dela med sig av det viktigaste guldägget i LO:s korg, makten över avtalsgränserna, förefaller inte vara någon lysande förhandlingsuppläggning.

Arbetsorätten 11

Strejkrätt till salu?

20070920

Arbetsorätten en serie skrifter som vi har producerat sedan 1991 där ,Strejkrätt till salu? är den senaste Vill du läsa den så dubbelklicka på rubriken ovan. Vill du veta mer om bakgrunden så skrolla nedåt så finns det en föklaring.

Arbetsorätten

Skriftserien Arbetsorätten produceras i ett samarbete mellan några  lokala fack i Stockholm. De äldre finns i fulltext här,

 

"LO öppnar för samtal med arbetsgivarna

LO säger nej till att ändra konfliktreglerna.
- Men vi kan diskutera varseltider, medlare och när en opartisk ordförande ska kallas in, säger Erland Olauson, LO:s vice ordförande."
(Kommunalarbetarens Webbupplaga 2007-09-18)

Huvudavtalet från 1938, Saltsjöbadsavtalet, är en av de viktigaste överenskommelser som svensk fackföreningsrörelse någonsin träffat. Där finns regler för strejken, som LO nu enligt Kommunalarbetaren håller på att rubba i grunden, och det utan att det finns några som helst formella beslut om det, inte ens i LO-styrelsen, och än mindre i fackliga lokalorganisationer. För varseltider, medlare, och opartisk ordförande vika näms som förhandlingsbara, är som framgår av Arbetsorätten 11 oerhört viktiga beståndsdelar i strejkrätten. Och går LO in i förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal så kommer det sannolikt inte att stanna där. Självklart är det en viktig demokratifråga att berörda fackliga organisation får diskutera m man vill ha ett nytt eller ändrat huvudavtal.

Arbetsorätten 11 Strejkrätt till salu? Länk här belyser vad som kan hända om vi inte agerar. Vi har inte lyckats få fram särskilt mycket material, inga utarbetade avtalsförslag eller annat, fast vi misstänker att det kan finnas sådana, men det finns ett papper om samarbete mellan LO och Svenskt Näringsliv redan från juni 2007, som visserligen numera förkastats, men som visar vilken bytesvara man kan sälja viktiga delar av strejkrätten mot. Länk sid 1 sid 2 här. Dessutom har vi de stolpar LOs förste vice ordförande Erland Olausson använde när han gick igenom planen för förhandlingarom nytt huvudavtal med LO:s avtalssekreterare (Länk här)

Läs Arbetsorätten 11, kopiera och sprid den, diskutera med dina kompisar om du tror att vi har rätt i våra farhågor, begär information av din förbundsledning, agera, för vi tror att det brinner i knutarna. Detta är en fråga som ska diskuteras noggrannt lokalt och centralt i LO:s ackförbund innan eller om man någonsin ska släppa byråkraterna i LO lösa på den.

Vill du läsa mer om proportionalitet, betydelsen av varseltider etc så finns det tre tidigare arbetsorätter som behandlar detta, 7 Hotet mot strejkrätten, 8 Strejkrätten dubbelt hotad, och 10 REA på arbetstagare Klicka på namnen så kommer du till skriften.

Vill du fördjupa dig ytterligare så kan du beställa boken Strejk en demokratisk rättighet för bättre arbetsförhållanden från LO. Den är gratis, men du får betala porto.

 

Utlandsavtalet LO/SN ett ordentligt Nedköpl

LO har med Svenskt näringsliv träffat ett utlandsavtal som i praktiken enligt min uppfattning innebär att man säljer ut hela den svenska avtalsmodellen. Jag förstår inte varför. Här kan du läsa en krönika jag skrivit i ämnet och ett bemötande av LO:s avtalssekreterare Erland Olauson kritik av denna artikel, vill du läsa Olausons kritik så finns den på Dagens Arbetes debattsida. Här finns dessutom en juridisk analys av utlandsavtalet. Det är bara Metall, Livs, Trä som hittills slutit detta avtal på förbundsnivå enligt SN/LO:s mall , och har du något inflytande på ditt förbund, bör du verka för att det inte träffar detta skitavtal. Elektrikerförbundet har på kraftverkssidan slutit ett ordentligt förstärkt utlandsavtal, tack vare att man hade öppet avtalsläge.

Avtal utan värde 2

Preemraff byggde nytt raffinaderi med ungefär 1000 arbetare, nästan inga svenskar. Preemraff ska följa svenska avtal. Men Byggnads fick veta att de thailändska arbetarna i verkligheten fick 4-6000 kr/mån mot avtalade 20 000 skattefritt. Elektrikerförbundet (SEF) att de italienska elektrikerna fick långt under avtalade 149 kr/tim. Efter hot om blockad från Byggnads och indrivningsblockad från SEF betalades kollektivavtalsenliga löner retroaktivt från första dagen. Med dagens regler fixade alltså Byggnads och SEF lätt hotet om lönedumpning och såg till att utländska arbetare inte diskrimineras i Sverige. Utlandsavtalet den 30 augusti 2005 mellan Svenskt Näringsliv och LO innehåller allvarliga försämringar mot vad som redan gäller i dag.

Vid Preemraff utan LO/SN:s utlandsavtal, var det utländska företaget skyldigt att betala en bestämd avtalsenlig lön från första dagen kollektivavtalet gälle. Det är de inte enligt Utlandsavtalet. Varför detta nerköp, LO?

Avtal utan värde

Vid Volvo jobbade 25 slovakiska arbetare för 10 kr/tim. Först när Sv Radio gör ett kritiskt program, träffar Volvoklubben ett Avtal som innebär tre riktiga fackliga stolpskott.

00-03-14 Yttrandefrihet på privata arbetsplatser

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har i en ny dom konstaterat att  yttrandefriheten också på privata arbetsplatser har uttryckligt skydd i Europakonventionen. Arbetsdomstolen påstod i ett uppmärksammat mål härom året (Samaritenmålet) att konventionen inte kunde tolkas så.  Eftersom domen ännu endast finns  på franska,  har jag endast lagt in den engelska pressreleasen från domstolen. Domen kan du hämta själv. Jag har en  länk till domstolen. 

Yttrandefrihetsförslag bluff

Offentlig verksamheten drivs i allt större utsträckning i privaträttslig form, trots att den är skattefinansierad. Men skyddet för rättssäkerhet, och insyn i skattefinansierad verksamhet bygger på en lagstiftning som endast gäller för myndigheter. Detta skydd och därmed den grundlagsskyddade yttrandefriheten för de anställda försvinner när en verksamhet blir privat. En offentlig utredning har föreslagit regler som i stor bara konservera det gamla dåliga läget.

 

 

 

 

oberg.GIF (10591 bytes)
Bild Robert Nyberg     
Det har varit  bes?are h? sedan 98-10-29
Robe de soiríž|e grande taille Gíž1nstige abendkleider lange cheap evening dresses online vestidos de noche baratos vestido de noite longos abiti da sera lunghi robe de mariíž|e 2015 brautkleider 2015 lace wedding dresses vestidos de novia sencillos vestidos de casamento baratos Abiti da Sposa 2015