ArbetsOrätt

Denna skriftserie  heter ArbetsOrätten. Det är skrifter som sedan början av 1990-talet har behandlat aktuella hot mot  mot arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen. Vi har jobbat mot försämringar i anställningsskyddet, arbetstiden och yttrandefriheten men framförallt mot försämringarna i strejkrätten.

 

Förteckning

Om Du klickar på förteckning kommer du till ett register över samtliga arbetsorätter. Nr 4 om yttrandefriheten på arbetsplatsen, eller rättare sagt tystnaden på arbetsplatsen, nr 5 om att försvar för arbetsrätten, nr 6 om hotet mot arbetstidslagstiftningen och nr 7 om strejkrätten är helt aktuella. Vill du ha pappersupplagor är det endast 6, 7 och nyhetsbrev 1 och 2 som fortfarande kan beställas. Men med lite grafisk fiffighet kan Du själv fixa till att texterna så övriga arbetsorätter blir fina.. Du har ju Robert Nybergs härliga bilder att ordna till framsidan med. Gör gärna det. Men Du får inte använda Roberts bilder utan hans samtycke i något annat sammanhang.

Syfte

Arbetstagarnas makt och inflytande över arbetsförhållandena har minskat under dessa 10 år, framförallt som en effekt av EU-anslutningen  och den därav följande stora liberaliseringen av kapitalrörelserna.  Genom kapitlets ökade möjligheter att utan några  restriktioner röra sig över gränserna, håller fackföreningsrörelsen på att komma förlora sin möjlighet att påverka utvecklingen. Arbetsgivaren har däremot kunnat utnyttja det övertag han alltid haft att genom att spela ut olika arbetstagargrupper mot varandra. I dag måste vi försvara fackliga rättigheter så att arbetstagarna kan bevara och förbättra sina rättigheter.

Under dessa tio år har vi haft ett  informellt tvärfackligt arbete i Stockhom med synpunkter på skriften under tiden den tas fram, ekonomiskt stöd till produktionen och praktiskt arbete. I det arbetet har Elettan i Stockholm, SEKO Trafik ÖST, Försäkringsanställdas förbund avd 31, Grafiska fackföreningen i Stockholm och   Stockholmsavdelningen av Vårdförbundet SHSTF deltagit. Det är framförallt jag, Kurt Junesjö som har stått för texterna, medan Robert Nyberg stått för bilder. Skrifterna har sedan distribuerats gratis till fackförbund, avdelningar och stora klubbar, med möjlighet till efterbeställning till produktions- och portokostnad. Gratisutdelningen har möjliggjorts genom bidrag framförallt från de fackliga organisationerna ovan.

Beställning

För närvarande har vi ingen organisation för efterbeställning så du får alltså nöja dig med att ladda ned dem som de är.