Bilder och kort beskrivning av Kurt Junesjö och Arbetsorätten

 

Jag är förbundsjurist till yrket. Jag arbetade som processjurist och utredare på LO-TCO Rättsskydd, som är fackförbundens egen juridiska byrå, i mer än 25 år . Till gagnet jobbar arbetsrättsjuristerna på LO-TCO rättsskydd AB i domstol ungefär på samma sätt som advokater, men eftersom de inte servar allmänheten utan "endast" fackförbundsmedlemmar, kan de inte få advokats titel. Min huvudinriktning var processer i Arbetsdomstolen, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, med arbetsrätt, skadeståndsrätt , förvaltningsrätt och diverse annat. Jag har också själv som ombud drivit några processer i Europadomstolen som är en domstol för mänskliga rättigheter och varit behjälplig i några arbetsrättsliga mål i EG-domstolen, även om jag inte haft egna mål där.

Före min tid på Rättsskyddet jobbade jag som arbetsgivare, jurist och förhandlingsledare på de dåvarande statliga arbetsgivarmyndigheterna Statens arbetsgivarverk och Statens Personalnämnd där jag var chefsjurist. (Det låter ståtligare än vad det var, jag var arbetsledare för 4 personer.)

Numera arbetar jag på egen låda, och bara för fackförbund som utredare och idékläckare. Jag tar inga ärenden för privatpersoner i domstol, vare sig med eller utan betalning. Jag föreläser en hel del framför allt inom det som blivit mina specialområden, fri och rättigheter, personlig integritet, europarätt, arbetsrätt, fast sällan vanlig arbetsrättsutbildning, utan mer frågor som intresserar mig och där jag skaffat mig specialkunskaper Jag tar då oftast betalt. Jag är krönikör i fem facktidningar och har skrivit en hel del böcker, med arbetsrättslig inriktning. Inte konventionella läroböcker utan böcker i syfte att påverka och förändra i den riktning jag själv tycker är angelägen. Du hittar de flesta här på hemsidan i fulltext. En hel del är slut på förlagen.

Från början av 1990-talet har vi varit en tvärfacklig grupp i Stockholm som jobbar med en serie som vi döpt till Arbetsorätten (Alla finns under fliken Arbetsorätten ovan, fungerar tyvärr inte i Firefox, då får man gå på länken Register med bruksanvisning för att hitta den). Den har hittilss kommit ut i 11 nummer och har haft, tror jag, stor betydelse för att försvara arbetsrätten i kritiska skeden. Den fungerar genom gratis utsändning till fackliga organsiationer och deras förtroendemän som fritt fick kopiera den. Det har varit många fackligt aktiva som arbetat ideellt i denna grupp, som dessutom var mycket duktiga opinionsbildare. Jag vill särskilt nämna Lars Åke Lönn, facklig förtroendeman i dåvarande Statsanställdas förbund. Det är inte många som vet vilken stor betydelse han haft för för att i flera kritiska skeden för svensk arbetsrätt framgångsrikt försvara den, framförallt strejkrätten. Det är efter namnet på den skriftserien,

 

Arbetsorätten,

 

som denna hemsida är döpt.

 

Bilder fria att använda för publicering i tidningar och tidskrifter

 

Motiv Kurt Junesjö

Storlek

Fotograf

Länk

Porträtt Glad
2,0 Mb
Erik Junesjö
IMG_2040.JPG
Porträtt Halvglad
2,0 Mb
Erik Junesjö
IMG_2041.JPG
Porträtt Allvarlig
2,0 Mb
Erik Junesjö
IMG_2043.JPG
Porträtt Neutral 2,0 Mb
Erik Junesjö
IMG_2044.JPG
Miljöbild Paris 246 Kb
Erik Junesjö
bild_kurt.jpg
Skogsbild 391 Kb Erik Junesjö Kurt_J_IMG.JPG