Domar från Europadomstolen för mänskliga rättigheter; föreningsfrihet

Europadomstolen är en domstol som har stor beydelse för hur svensk lagstiftning ska tolkas. Europakonventionen för mänskliga rättigheter
är dels en konvention som Sverige har åtagit sig att följa, dels en svensk lag som har direkt rättsverkan i Sverige. Jag har lagt in domar nedan som har betydelse för svensk rätt. Du har domarna här. Det är områden som jag är intresserad av. I övrigt följer jag inte europadomstolens praxis särskilt väl. Du kan själv kontrollera rättsutveckligen genom att gå in på europadomstolen hemsida, där alla nyare domar finns i fulltext på engelska. Länk finns på min länksida.

Föreningfrihet låter väl egentligen som något som borde skydda fackförningens och de arbetandes intresse Fackföreningen är ju en ideell förening. Dessutom skyddas dess verksamhet uttryckligen av artikl 11 i europakonventionen. Men vilever inte i den bästa av världar. Den bestämmelse som tilllkommit för att skydda den fackliga verksamheten, har i stället använts för att beskära fackföreningarnas möjligheter att verka.

Ämesområde

Min kommentar

   
 Torgny Gustafsson drev en sommarrestaurang på Ihrebaden Gotland. 1987 -1990 försökte Hotell o Restauranganställdas förbund förgäves få till stånd ett kollektivtal . Gustafsson klagade till Europadomstolen ( inte att förväxla  med EG-domstolen) och menade att han inte kunde tvingas till kollektivavtal genom fackliga stridsåtgärder eftersom det stred mot hans rätt att stå utanför en förening, hans negativa föreningsrätt. Domstolen avslog hans krav. Han sökte resning och menade att svenska staten med stöd av facket hade ljugit i domstolen.. Det var inte rätt, men Europadomstolen underkände Gustafsson resningsförsök på formella grunder. Beslutet är klargörande. Det framgår tydligt att en stridsåtgärd för att få till stånd ett vanligt kollektivavtal inte strider  mot europeiska konventionen för mänskliga rättigheter.  
 
 Having regard to its conclusions below on the merits, the Court did not consider it necessary to låtrdetermine the objections made by the Government as to the procedure followed by the Screening Panel in declaring the revision request admissible. 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CASE OF GUSTAFSSON v. SWEDEN     (révision/Revision)(18/1995/524/610) 
 
 
Här finns domen.  

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

In the case of Gustafsson v. Sweden (1),

The case is numbered 18/1995/524/610

FOR THESE REASONS, THE COURT

1. Holds by eleven votes to eight that Article 11 (art. 11) of the Convention was applicable in the present case;

2. Holds by twelve votes to seven that there has been no violation of Article 11 (art. 11);

3. Holds by thirteen votes to six that Article 1 of Protocol No. 1 (P1-1) did not apply to the matters complained of by the applicant and that there has accordingly been no breach of it (P1-1);

4. Holds by fourteen votes to five that Article 6 para. 1 (art. 6-1) of the Convention did not apply in the present case and that there has accordingly been no breach of it (art. 6-1);

5. Holds by eighteen votes to one that Article 13 (art. 13) of the Convention did not apply in the instant case and that there has accordingly been no breach of it (art. 13).