Arbetsrättsliga domar och beslut från svenska och europeiska domstolar och myndigheter

Här finns rättsfall från Arbetsdomstolen och mer sporadiskt från Högsta domstolen och Marknadsdomstolen samt Konkurrenverket i Sverige och EG-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strassbourg i arbetsrättsliga och i vissa fall yttrandefrihetsrättsliag ämnen. Dessutom krönikor och artiklar om rättsutveckliingen inom EG-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strassbourg.

Domar och beslut från den svenska Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens domar finns nu i fulltext på flera olika sidor. Länkar till dessa finns på länksidan. Tyvärr är AD:s egen sida ganska svårsökt, så om du bläddrar dig ned på länksidan hittar du bättre söksidor. De bästa sökmoterna till AD:s domar, som går tillbaka till 1974 finns endast på ganska dyra betalsidor eller CD. Välsorterade bibliotek har dessutom AD:s domsböcker ända från 1929, då domstolen började sin verksamhet. Jag har lagt in viktiga domar ända från 1929, men endast ett fåtal före 1997. Efter 1997 finns i princip alla refereade domar och vissa orefereade domar med en personlig kommentar. Jag har gjort en ganska subjektvi indelning så att det skall vara lättare att söka efter ämnesområde. Om du klickar på rubriken ovan så kommer du till denna ämnesormådesförteckning med länkar till repektive område.

Domar och beslut från Högsta domstolen

Beslut från det svenska Konkurrensverket mm

Domar från Marknadsdomstolen

Domar och yttranden från EG-domstolen

Klicka på titelen ovan så kan du få Du vissa domar eller yttranden i fulltext. Om Du vill kan Du själv hämta hem texten från domstolens hemsida som Du finner under avsnittet länkar. Domarna finns i regel på svenska men Generaladvokatens yttranden översättes väldigt sent, därför är de oftast här på domstolsspråket eller engelska. Urvalet av domar och yttranden är begränsat så jag lägger dem endast i tidsordning, de färskaste först.

Domar och yttranden från Europadomstolen för mänskliga rättigheter

Här har jag lagt in intressanta avgöranden från Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, tyvärr ganska sporadiskt. Det är enbart texter på engelska. Även dessa kan Du hämta hem själv om du går till min länkförteckning.

Krönikor och artiklar specifikt om Europarätt

Jag skriver krönikor i  Dagens arbete (Metalldelen ) och  i  Elektrikern och dessutom debattartiklar i dagstidningar och andra tidningar. Här är några som handlar om utvecklingen inom EG-rätten och Europarätten. De är framförallt inriktade på strejkrätten som hotas allvarligt av den nuvarande utvecklingen,  i mindre utstäckning den vanliga arbetsrättsliga utveckingen t.ex när det gäller anställnigsskydd, arbetsmiljö och jämställdhet, som väl i övrigt är de främsta arbetsrättsliga områdena som berörs av Europarätten.