Europarätt artiklar och krönikor

 

Titel

Tryck på länken för att gå till artikeln/krönikan

Kort om innehållet

 

De är tyvärr inte i datumordning, det är ett framtida forskningsprojekt

Tidning

Tryck på länken för att gå till artikeln/krönikan

Euron och kollektivavtalet SN har gjort en utredning om hur euron hjälper Tyskland att göra sig av med "gamla strukturer" som anställningsskydd och kollektivavtal Innan vi gick med i EG fick bara företag som hade kollektivavtal offentlig entreprenader för att undvika att företag använde dåliga anställningsvillkor som konkurrensmedel för att genom ett lågt anbudspris få entreprenaden. Men nu är sådana krav på kollektivavtal förbjudna enligt svenska domstolars uttolkning av EG-rätten. Så i dag är det fritt fram att konkurrera med social dumping p.g.a.. EG:s upphandlingsregler. Risken för att euron utnyttjas på samma sätt är uppenbar, det visar om något SN:s utredning om Tysklands framtid. Därför kommer i vart fall jag att säga nej den 14 september. Dagens arbete nr 06/03
Strejkrätten hotad av EG-rätten - igen EG-lagstiftningen och arbetarnas rättigheter att strejka ligger på direkt kollisionskurs. Och konflikten mellan demokratiska rättigheter och den fria rörligheten inom EU har åter aktualiserats i ett mål i EG-domstolen, mål C 112/00, Eugen Schmidberger ./. Österrike. Den som ska föreslå hur domstolen ska döma, Generaladvokat Francis G. Jacobs säger saker som ger otäcka vibrationer när det gäller strejkrätten. Elektrikern nr 3/03
EG-domstolen hotar Strejkrätten EG-domstolens Generaladvokat Jacobs   föreslår att EG-domstolen i ett mål om holländska pensionsavtal ska döma så att den svenska strejkrätten inskränks mycket kraftigt DA nr 1 1999
EG-domstolen vill kunna
försämra arbetsmiljön

EG-domstolen får allt större betydelse för den svenska arbetsrätten. Här
redogör jag för ett italienskt arbetsmiljömål som kunde ha gått väldigt snett
om inte europafacken vräkt sig på bromsen.
EL 8/98
Strejkrätt och negativ föreningsfrihet Denna krönika skrevs i anledning av den sk Ferritaffären, där Metall försökte -med ganska klumpiga metoder, det skall erkännas - få till ett kollektivavtal och misslyckades. De borgerliga tidningarna och även vissa rättslärda menade att man härigenom bröt mot reglerna i europakonventionen till skydd för den negativa föreningsfriheten. De fick så småningom fel genom den s.k. Kellermanndomen AD 1998 nr 17, men den behandlar jag inte i den här krönikan. EL 1998
Gravida kvinnors anställningsskydd bättre genom två EG-domar Här får Du tips om hur du kan utnyttja två domar i EG-domstolen i det fackliga arbetet för att skydda gravida tidsbegränsat anställda kvinnor från att bli av med jobbet under graviditeten. LO-Rättskydds hemsida
Europarätten och strejkrätten i arbetsdomstolen

I spåren på målet Gustavsson mot staten i Europadomtolen hävdade många att denna dom innebar att en svensk strejk för kollektivatal måste vara proportionell. Den här artikeln bemöter dessa argument. Arbetsdosmstolen och senare Europadomstolen bekräftade riktigheten i artiklen.

Lag och avtal

Strejk för avtalsrätt är inte olaglig  

Det här är en fortsättning av artikeln ovan

Lag och avtal

Lönedumping vid offentlig upphandling olaglig? 

Vid offentlig upphandling gäller en särskild lag som är en kopia av motsvarande EG-direktiv. Många hävdar och flera underrätter har sagt att man därför inte  inte får ställa sociala krav vid offentlig upphandling   upphandling, tex krav på kollektivatal. Detta är enligt vår uppfattning fel.

Lag ch avtal

Författare Ingemar Hamskär Chefsjurist TCO och Kurt Junesjö

Strejkrätt och negativ föreningsfrihet Denna krönika skrevs i anledning av den sk Ferritaffären, där Metall försökte -med ganska klumpiga metoder, det skall erkännas - få till ett kollektivavtal och misslyckades. De borgerliga tidningarna och även vissa rättslärda menade att man härigenom bröt mot reglerna i europakonventionen till skydd för den negativa föreningsfriheten. De fick så småningom fel genom den s.k. Kellermanndomen AD 1998 nr 17, men den behandlar jag inte i den här krönikan. EL 1998