Svensk arbetsrätt

Här finns

Domar från arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens domar är den viktigaste rättskällan om man skall tillämpa arbetsrätt. Trots det finns de endast på betalbas. Dåligt! Jag har därför lagt in intressanta domar från 1998 och framåt i fulltext. Du kan välja att utgå från ämnesområde eller från den kronologiska förteckningen (nyinlagda domar).

Böcker

Jag har under åren skrivit ett antal böcker, dels på fristående förlag, dels åt LO. Du hittar en förteckning här och vissa finns i fulltext. PÅ nya böcker finns böckerna som PDF-fil annrs är det mitt icke korrekturlästa manus som ligger här, så sådana rättningar och ändringar som skett i korrektur saknas.

Originaldokument

Här lägger jag in sådana dokument som normalt är lite svåra att få tag på. Det innebär att jag ibland måste scanna in dem vilket gör att kvalitén kan vara lite skiftande. Domar från arbetsdomstolen finner Du inte här utan under fliken ovan och från europadomstolen och EG-domstolen om du går längst upp på sidan under mänskliga rättigheter och europarätt.

Krönikor

Jag skriver krönikor i  Dagens arbete (Metalldelen ) och  i  Elektrikern och dessutom debattartiklar i dagstidningar och andra tidningar. Här är några som handlar om utvecklingen inom svensk rätt. De är framförallt inriktade på sådana områden som intresserar mig, yttrandefrihet, strejkrätten som hotas allvarligt nu, skyddet för den personliga integriteten och facklig etik .

Artiklar

En av vägarna att påverka  arbetsrätten är att uppträda i 'TV,  Radio eller att försöka få  sina åsikter i publicerade i artiklar. Problemet med artiklar till skillnad från arbetsorätten och krönikor är att de måste bli antagna. En del artiklar som står här har därför aldrig blivit publicerade, men merparten har stått i dagstidningar eller i facktidskrifter.