Svensk arbetsrätt

Originaldokument

Här lägger jag in sådan dokument som normalt är lite svåra att få tag på. Det innebär att jag ibland måste scanna in dem vilket gör att kvalitén kan vara lite skiftande. Domar från arbetsdomstolen, Högsta domstolen, Europadomstolen och EG-domstolen finner Du inte här utan under fliken längst upp på sidan svensk arbetsrätt, mänskliga rättigheter och europarätt.

Titel och länk till dokumentet i fulltext

Kort om innehållet

Publicerad

Omställningsavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv 2004 Innehåller den gamla AGB-försäkringen samt ett omställningsavtal som ger förmåner i samband med att anställningen upphör i samband med arbetsbrist. Innehåller samtidigt uttalanden om turodningslistor som inte är så roliga, men som tack och lov saknar juridiskt värde. Avtalet finns i PDF-fil på LO:s hemsida

Prisextra i City AB Överklagande av Arbetarskyddsstyrelsens beslut om arbetsmiljön för kassörer i utgångskassor

I dag slits många ut i kassarbete i förtid, pga av stressat arbete och obefintliga möjligheter att röra sig på annat sätt än enligt de monotona kassarörelserna. Här är ett beslut som ger ett oväntat stöd i det facklga arbetet. Det lokala facket kan här hämta stöd för att lägga rimliga arbetsscheman inte bara i kassarbete utan även i andra arbeten som är bundna och monotona. Kräv scheman som anpassas till detta beslut. Om det inte lyckas, lägg egna scheman som stämmer med detta och lägg tolkningsföreträde enligt 34 § MBL på att arbetstagaren inte är skyldig att arbeta utan rimliga arbetspauser. Något så orginellt som ett nytt fackligt verktyg genom ett regeringsbeslut. Se till att utnyttja det! Det här dokumentet finns i en snyggare version på handels hemsida. Där kan Du dessutom läsa om bakgrunden till tvisten.

SSR:s ansökan om resning över AD:s mål 2001 nr 51

Här är en mördande kritik över AD:s praxis att ta in marknadskrafterna i bedömningen när man tar ställning till om könsdiskriminering föreligger vid lika eller likvärdigt arbete. I domen har arbetsgivaren dessutom åberopat en massa annat hokus pokus, läs detta "att ett processinriktat arbete bör inledas och organisatoriska konsekvenser dras av ett nytt arbetssätt, att slutenheten i funktionen bör luckras upp med annan kompetens och bakgrund samt att man bör skilja ut ren myndighetsutövning och kontroll från ett rådgivande och förebyggande arbetssätt" som AD tar in på detta sätt: "innan Bruno S och Malte S anställdes uttrycktes önskemål om att socialkonsulenterna skulle förändra sättet att arbeta gentemot kommunernas socialtjänst. Av Lisberg Management AB:s rapport framgår att den nya uppdragskulturen kännetecknas av bl.a. dialog. Redan av underlaget för verksamhetsplaneringen för år 1997 framgår att sociala funktionens tillsyn skall vara förebyggande och informativ samt att dialog med kommunerna skall eftersträvas". När AD okritiskt köper den typen av hokus-pokus i ett jämställdhetsmål kan man förstå att det inte blir mycket kvar av jämställdheten. I denna resningsansökan till HD begås ett lustmord över denna dom. Tyvärr kommer domstolsväsendet att sluta sig och resningsansökan inte tas upp. Är det någon som önskar slå vad däremot? Finns på SSR:s hemsida.

Uppdrag i fråga om översyn av vissa arbetsrättliga frågor 2000-07-13.

Arbetslivsinstitutet har fått i uppdrag att före 31 december år 2001 lägga fram förslag till förändringar i arbetsrätten. Direktiven är så fluffigt skrivna att det kan bli vad som helst av denna utredning, så håll ögonen på den. Finns på regeringeringens hemsida som PDF fil efter lite letande.

Kommittédirektiv

Den personliga integriteten i arbetslivet. Beslut vid regeringssammanträde den 23 september 1999

Denna utredning ska titta på hur man ska kunna förstärka skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet. Det lutar åt att det blir en lag. Finland har ett bra lagförslag som bara ska godkännas av riksdagen. (Du hittar en kommenterad version jmf med svenska förhållanden på länken här). Får vi något liknade anpassat till svenska förhållanden kommer vi att få en kraftig förstärkning av integriten på privata arbetsplatser Diektiven kan du hitta både på regeringens hemsida och på Rixlex. Se min länksida.
Avtal för bemanningsföretag 2000-09-01. Överenskommelsen gäller fr o m den 15 oktober 2000 t o m den 31 oktober 2002. Detta är något så udda i dag som ett centralt avtal träffat under LO:s ledning som gäller för alla LO-förbund. Uthyrning av arbetagare är skräp, men sedan 1991 har svensk lagstiftning tillåtit denna avart av utsugning av arbetstagaren. Avsikten är att avtalet skall förhindra lönedumping vid uthyrning. Under de omständigheter som gavs, alltså europas liberalaste lagstiftning när det gäller uthyrning av arbetskraft, är detta ett bra avtal. Se till att Du får utbildning av ditt fack, så att din klubb eller avdelning kan hantera dessa svåra frågor. Lär Du dig det så är inte uthyrning någothot mot din lön. Här har Du också den policy som LO tog inför det att detta avtal skulle slutas. Större delen av de fackliga målen lyckades man upfylla. Unikt att LO fortfarande förmår samla förbunden till en gemensamt så här stort avtal. Men den gamla § 32 fick man ända inte bort ur detta nya avtal. Denna överesnkommelse finns inte publicerad någonstan vad jag vet.