Snabbanalys av Lavalutredningen

Lavalutredningen kom med sitt betänkande i dag. Förslaget bygger på  att utländska medborgare genom dåliga arbetsvillkor ska dumpa svenska arbetares löner. Förslaget är diskriminerande och helt oacceptabelt från fackets grund om internationell solidaritet.

 

Utredningen  tillåter tex. företag från andra EES-länder att

Ingen lagstiftad diskriminering och lönedumpning i Sverige. Förslaget måste och ska stoppas.