7. Gränsdragningstvister

Här finner du domar enligt rubriken. Domarna finns också under andra ämnesområde. Det finns också nyinlagda domar som jag jag lagt in under de senaste månaderna. De har nu blivit så många att jag delat upp dem, men Här finns alla refererade domar i datumordning på den här sidan längst tillbaka till 1997. Du kan också söka domarna med sökmotorn som ligger på förstasidan; länk här(fungerar inte i Firefox), sökhjälp Här.

Kort kommentar 
 
 

Domstolens sammanfattning .  

Klicka på domsnummer så får Du domen i fulltext

 AD 1998 nr 37.

Arbetsgivaren gjorde om ett antal arbetare som arbetade enligt verkstadsavtalet till processtödjare, som  löpande skulle hjälpa och stödja sina kamrater och i mindre utsträckning delta i den löpande produktionen. AD fann att detta huvudsakligen var ett tjänstemannarbete varför arbetsgivaren inte var skyldig att tillämpa verkstadsavtalet. 
 
 
 

AD 1998 nr 37.

Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal, verkstadsavtalet, på anställningsförhållandena för s.k. process-stödjare vid en tillverkningsenhet. 
PARTER: Svenska Metallindustriarbetareförbundet mot Sveriges Verkstadsförening och Ericsson Radio Systems Aktiebolag i Nynäshamn. 
 

 AD 1998 nr 5

Var arbetsgivaren skyldig att tillämpa kraftverksavtalet för drifttekniker vid ett fjärrvärmeverk. AD fann att de huvudsakliga arbetsuppgifterna var traditionellt tjänstemannarbete. Kraftverksavtalet var inte tillämpligt. 
 

AD 1998 nr 5

Anställningsförhållandena för drifttekniker vid en fjärrvärmeverksamhet har sedan driftteknikerna anställdes reglerats av ett tjänstemannaavtal. Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal, kraftverksavtalet, på driftteknikernas anställningsförhållanden. 
PARTER: Svenska Elektrikerförbundet mot EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA, och Aktiebolaget Falu Elverk i Falun. 
ÄMNESORD: Kollektivavtal LAGRUM: Ej angivet 
MÅLNR: A-52-1997