9. Konkurrensrätt

Här finner du domar enligt rubriken. Domarna finns också under andra ämnesområde. Det finns också nyinlagda domar som jag jag lagt in under de senaste månaderna. De har nu blivit så många att jag delat upp dem, men Här finns alla refererade domar i datumordning på den här sidan längst tillbaka till 1997. Du kan också söka domarna med sökmotorn som ligger på förstasidan; länk här(fungerar inte i Firefox), sökhjälp Här.

Kort kommentar 
 
 

Domstolens sammanfattning .  

Klicka på domsnummer så får Du domen i fulltext

AD 2002 nr 115 Konkurrensklausuler håller på att bli ett riktigt gissel, och AD är ganska vildsint när det gäller att klämma åt stackars arbetstagare som hoppar över skaklarna. Här gäller frågan en 2-årig konkurrensklausul med vite om en årslön om personen inte iakttar klausulen. AD knappar ut av en person som tjänar 20.000 kronor i månaden över 80.000 i vite alltså ett halvårs lön efter skatt. Tala om slavkontrakt. En sådan dom stämmer inte med branchpraxis enligt konkurrensbegränsningsavtalet som brukar anses utgöra norm. En arbetstagare med så här låg lön och allmänna arbesuppgifter ska i princip inte omfattas och dessutom skall hon avlönas under avhållningstiden . Den här arbetstagaren var inte med i facket. Därför får hon själv stå för rättegångskostnaderna på över 200.000 kronor. Det hade hon i alla fall sluppit om hon varit med i facket.  

Dom nr 112/98

Ett fackförbund är egentligen en utbudskartell, som vill förhindra att arbetstagarna konkurrerar om arbetet genom  försämrade anställningsförmåner. Konkurrensrätten däremot vill främja en fri konkurrens. Här finns alltså en naturlig motsättning. I de flesta europeiska konkurrenslagar finns det därför undantag för lönekonkurrens. Det är denna bestämmelse i den svenska lagen som prövas i detta mål. 
Att kringgå arbetstagarbegreppet är det enklaste sättet för arbetsgivaren att undvika kollektivavtalets tvingande verkan. Transportarbetareförbundet  hade för att förhindra detta i Tidningsdistributionsavtalet fått in en bestämmelse som förbjöd användningen av entreprenad i vissa fall. Arbetsgivaren hävdade  att  bestämmelsen stred mot konkurrenslagen. AD avslog arbetsgivarens talan på en visserligen felaktig grund, men ändå. Målet fortsatte sedan i Konkurrensverket som kom till motsatt slutsats mot AD. Konkurrensverkets beslut utgör ett allvarligt hot mot såväl de svenska kollektivavtalen som mot strejkrätten. Se arbetsorätten 8.

Dom nr 112/98

Sammanfattning 
Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavtal för tidningsdistributörer ett förbud mot att anlita entreprenör för detaljdistribution av tidningar? 
Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen.