Storebror ser dig!

Hemtjänsten ska effektiviseras. Personalen protesterar och känner sig överkörd.

Rubriken i Ljusdalsposten är vardaglig. Men det sätt som Ljusdals kommun effektiviserar på är skrämmande. Hjälpmedlet är ett datasystem, TES. Man hänger på personalen en minidator. Varje åldrings lägenhet som besöks har en dator kopplad till ett personligt kort. Allt arbete, från det personalen öppnar dörren tills de stänger den efter sig, registreras. Total kontroll av det dagliga arbetet alltså. Men SKTF och Kommunal var positiva vid MBL-förhandlingen, trots att 100 medlemmar skrivit på en protestlista.

Har det med ditt lärarjobb att göra? Ja! Redan i dag kan arbetsgivaren logga det arbete du gör på skolans datorer, och på det sättet följa vad du gör. Enligt en dom i AD för några år sedan godkändes uppsägningen av en kontorist som utnyttjat arbetsgivarens dator på betald arbetstid för eget bruk. Bevisningen skaffades fram genom att man knäckte kontoristens kod och kollade datorns logg. Loggning ger också stora möjligheter till prestationsuppföljning. Det finns dataprogram som medger exakt loggning av personalens verksamhet.

Och vad sägs om att montera upp en videokamera i klassrummet, där rektor, utan att du märker det, då och då går in och avlyssnar och ser din lektion? För personal som jobbar i s.k. callcenter och i växlar är det redan verklighet. Moderna amerikanska telefonväxlar har inbyggda funktioner som medger just denna kontroll, utan att de anställda vet när de är avlyssnade. Men får verkligen arbetsgivaren göra så här?

På det finns inget entydigt svar. Datainspektionen, DI har förbjudit användning av datorbaserade system som medger personlig prestationsmätning, om det inte är nödvändigt för att kunna beräkna lönen, t.ex. i ackords- eller provisionssystem. Så enligt den tidigare datalagen och den nuvarande personuppgiftslagen skulle alltså verksamheten i Ljusdal i vart fall inte vara tillåten för att kontinuerligt följa upp individprestationer.

Hur är det med kameran i klassrummet då? Ja för den gäller en annan lag, Lag om allmän kameraövervakning. Om allmänheten inte har tillträde till lokalen, och det har de ju inte till/i klassrum, så är det fritt fram, om rektor bara sätter upp en skylt som informerar att det pågår ljud- och bildupptagning. Men om kameran är datoriserad, och det är de flesta övervakningskameror i dag, så gäller också personuppgiftslagen. Och då ska av lärarens och elevernas intresse av personlig integritet vägas mot arbetsgivarens behov av kontroll. Sannolikt slutar en sådan vägning i att verksamheten är förbjuden.

Men det sorgligaste i den här historien är nog Kommunals och SKTF: s i Ljusdal agerande. Det är ingalunda unikt. Att facken mer ser sig som representanter för arbetsgivaren än personalen, är kanske unikt. Men skydd för den personliga integritet smäller inte högt i den svenska fackföreningsrörelsen.

Det är allvarligt. För den omfattande datoriseringen av arbetslivet, bättre, billigare och effektivare övervakningssystem, gör att arbetsgivaren utan att anstränga ”gratis och på köpet” fått mycket stora kontrollmöjligheter. Om vi inte passar oss så är snart Orwells 1984 verklighet i arbetslivet.

Samhällets datorisering kräver en helt annan facklig bevakning och medvetenhet än dagens. Så ställ krav på ditt fack att det fixar en plan för att skydda medlemmarnas personliga integritet.

Vill Du läsa mer? Gå in i min hemsida www.kurt.nu under rubriken Mänskliga rättigheter så hittar du domar och artiklar i ämnet.  Det är ingen upplyftande läsning, men du får i alla fall veta hur läget är.                        2004-09-02/Kurt Junesjö