Mödrar som parias

Det såg ut att ordna sig för Ann och Erik. Ann hade efter examen fått provanställning på ett studieförbund som lärare. Anns chef lyckönskade henne till det väntade barnet i juni. I februari kom dråpslaget. ”Det går bra för dig, men elevantalet minskar så jag ber dig lämna jobbet. ”Men det är ju alltid en nedgång efter jul,” invände Ann. ”Tyvärr har vi inte råd att ha dig kvar. Ok då? ”Ok” sade den förtvivlade Ann.

Att arbetsgivarens skäl var det väntande barnet och därmed dyrare semesterkostnad ”besvär” med vikarie, frånvaro och kostnader pga. sjukt barn etc. var uppenbart. Ingen hade någonsin sagts upp pga. svackan efter jul.

Barnafödandet i Sverige har minskat dramatiskt. 1999 nåddes den lägsta nivå som någonsin noterats i Sverige. Minskningen är störst i gruppen 20 – 29 år som tidigare födde flest barn.

Och tyvärr är det lagliga skyddet dåligt. Enligt 16 § föräldraledighetslagen är uppsägning pga. barnledighet visserligen förbjuden. Uppsägning pga. barn kan dessutom vara könsdiskriminering med förmånligare bevisregler. Men det hjälper inte om arbetsgivaren kan visa att det finns arbetsbrist, t.ex. genom att inte återanställa någon annan.

Nu föreslår mp, s och v gemensamt förändringar för att komma åt de fall när arbetsgivaren för att slippa betala uppsägningslön säger upp barnlediga. Uppsägningstiden börjar löpa först vid återkomsten till anställningen efter ledigheten. Men det skulle ju inte ha hjälpt Ann. För Anns provanställning är tidsbegränsad och arbetsgivaren behöver inte ange något skäl för att inte fastanställa Ann. Nästan 50 % av unga LO-kvinnor (lite lägre för TCO och SACO), har tidsbegränsade anställningar. Och då saknas anställningsskydd eftersom en tidsbegränsad anställning upphör automatiskt om den inte förnyas. Nästan ingen arbetsgivare förnyar en tidsbegränsad anställning vid barnledighet. Att barnafödandet då skjuts allt längre upp i åldrarna är klart.

Är allt då bara mörker? Nja, det finns några bra domar från EG-domstolen som förbjuder att tidsbegränsade anställningar upphör pga. havandeskap eller föräldraledighet. Det finns också EG-lagstiftning som ger rätt till uttrycklig motivering om anställningen upphör när kvinnan väntar barn, eller nyligen fött, även vid en provanställning. Vad jag vet har inte något fack använt dessa regler. S, v, och mp föreslår nu dessutom att bevisreglerna och ev. även att reglerna mot tidsbegränsade anställningar förstärks. Erfarenheten visar tyvärr att denna typ av förbättringar ofta är för mjäkiga för att få effekt.

De flesta fackförbund är passiva när det gäller dessa frågor. (HTF är ett undantag, med en stor infokampanj nyligen.) Om facket konsekvent drev tveksamma fall som könsdiskriminering när kvinnor pga. barn diskrimineras, skulle vi få upp problemet till ytan. Men nu är det något alla kvinnor nästan accepterar som självklart, utan att någon gör något åt det. Här finns stort utrymme för fackliga initiativ.

Om du vill läsa de båda rättsfallen från EG-domstolen så finns de på min hemsida www.kurt.nu.