Arbetsgivarens nya arbetsorätt

SKTF stämde Hultsfreds kommun till Arbetsdomstolen för osakligt avskedande av en medlem.

Den avskedade hade varit anställd sedan 1970-talet. Han var sjukskriven. När han kom tillbaka var han inte längre önskvärd utan fick stanna hemma med lön.

Enligt anställningsskyddslagen, LAS, krävs det saklig grund för uppsägning och avskedande. Det måste finnas arbetsbrist eller personliga skäl, t.ex. ordervägran. Vid uppsägning har man rätt till uppsägningstid. Om den anställde vill ha anställningen kvar, d.v.s. ogiltigförklara uppsägningen, får han enligt LAS jobba kvar ända tills domstolen avgör tvisten, även om domen kommer efter det uppsägningstiden gått ut.

Men vid avskedande, som i detta fall, får arbetstagaren lämna jobbet omedelbart utan lön även om han ogiltigförklarar avskedandet. Avskedande är alltså mycket oförmånligt jämfört med uppsägning. Därför får avskedande bara användas i riktigt grova fall, och aldrig vid arbetsbrist.

Om domstolen sedan dömer att avskedandet varit osakligt och ogiltigförklarar, får den anställde tillbaka jobbet och ersättning för förlorad lön under tiden han varit felaktigt avskedad. Men lönen kommer alltså i efterskott. Dessutom brukar den avskedade bli avstängd från a-kassan eftersom han själv anses ha orsakat att han blev av med jobbet.

Hultsfreds kommun erkände i AD att de gjort fel som avskedat och domstolen ogiltigförklarade därför avskedandet och dömde ut skadestånd.

Men sedan betalade kommunen tjänstemannen 32 månadslöner. Och det var inte av godhet, utan kommunen trotsade domstolen och lät inte tjänstemannen komma tillbaka.

Men är inte en kommun enligt grundlagen som offentlig myndighet skyldig att lyda lagen?

Jo det är den, men bara om inte annat föreskrivs i lag. Och det finns en paragraf i LAS som bestämmer ett fast normerat skadestånd, på i det här fallet 32 månadslöner, när en arbetsgivare trotsar en dom och inte återtar en avskedad. Denna bestämmelse anses ge kommunerna rätt att sätta sig över grundlagen. Men det är ingalunda självklart. Den socialdemokratiska oppositionen motionerade när riksdagen gjorde denna regel tillämplig också för statsanställda, att det var fel att myndigheter skulle få ägna sig åt domstoltrots. Men de blev nedröstade och nu är bestämmelsen kvar, trots att socialdemokraterna haft regeringsmakten sedan 1994.

Och det verkar vara kommuner som flitigast använder denna fallucka, sannolikt eftersom privata företagare inte har råd. Kommunen däremot sprätter i väg skattepengar. För kalaset i Hultsfred kostade ca 1 miljon kronor.

Men det är inte det enda som är snuskigt i Hultsfreds kommuns hantering. Trots att avskedande bara får användas vid grova brott mot anställningsavtalet råder vissa arbetsrättsjurister arbetsgivare att avskeda i stället för att säga upp, även när det som i det här fallet är helt osakligt, eftersom det kan bli billigare. Arbetsgivaren slipper ju betala lön löpande under tvistetiden. På köpet får han en helt överlägsen förhandlingsposition. Vem är inte beredd att göra upp när man saknar pengar till sin försörjning?

Det är en osund utveckling. Att en kommun som enligt grundlagen är skyldig att iaktta saklighet och opartiskhet jobbar på det här sättet, är klart över gränsen.

Kurt Junesjö 2006-08-26