Ska facket hjälpa medlemmar vara främlingsfientliga?

En polis skriver i mail till en politiker:  ”Dra in på ditt gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö (läs Rosengård) och låt svenskarna som jobbat och slitit i ett helt liv för att bygga upp Sverige att få ta del av vårt välstånd”.”

En datalärare deltog i en förintelsekonferens i Iran där han ifrågasatte att så många som 6 miljoner judar dödades i tyska koncentrationsläger.

Arbetsgivaren kunde inte visa att de låtit sina åsikter påverka sitt arbete. Men i båda fallen menade arbetsgivaren att de inte skulle ha kvar jobbet, polisen avskedades, medan läraren fick avgångsvederlag.

Polisens rasistiska yttranden, för citatet är bara ett exempel på de mail han skickade, hade av Tingsrätten tidigare inte funnit vara straffbara som hets mot folkgrupp, eftersom de inte var avsedda för allmän spridning.

Så här säger Arbetsdomstolen: ” den enskilde arbetstagarens grundlagsskyddade fri- och rättigheter måste respekteras och de åtgärder som vidtas får inte ha karaktär av bestraffning eller något slags sanktion mot arbetstagaren för att han eller hon har utnyttjat sin rätt. Likväl måste det finnas situationer där det med hänsyn till omständigheterna får anses godtagbart att ändå vidta arbetsrättsliga åtgärder mot en arbetstagare på grund av omständigheter som har samband med att han eller hon utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.”

AD konstaterade att polisen har utnyttjat sin ytt­randefrihet men formulerat sig på ett sätt som varit klart olämplig och som uttryckte missaktning för människor på grund av deras etniska ursprung. Men yttrandet hade enligt AD inte samband med anställningen, skapade inte samarbetsproblem, och påverkade inte polisen i hans yrkesutövning. Därför fann domstolen att skyddet för yttrandefriheten vägde över. Avskedandet underkändes. Skadeståndet som arbetsgivaren dömdes betala, 80 000 kr, visar dessutom att det var långt ifrån saklig grund.

Är det verkligen rimligt att en lärare skall kunna förneka förintelsen, eller att en polis ska kunna framföra främlingsfientliga åsikter och ändå få behålla jobb som lärare och polis? För hade inte läraren gått med på en frivillig uppgörelse hade också han fått behålla jobbet.

Ja här gäller i högsta grad citatet som felaktigt tillskrives Voltaire: ”Jag avskyr dina åsikter men jag är villig att dö för din rätt att få framföra dem.”  I skyddet för yttrandefriheten och demokratin ligger att offentliganställda har rätt till en vittomfattande åsiktsfrihet. Att inte privatanställda har samma rätt är en allvarlig brist i vår grundlag.

Men här finns en annan viktig principiell fråga. Polisen beviljades facklig rättshjälp av sitt förbund, så det var de som fram till domen stod för alla processkostnader och som var part i AD. Fackförbund kan (inte skall) bevilja sina medlemmar facklig rätthjälp, om de får en rättstvist med sin arbetsgivare. Det skyddet är en viktig del av fackmedlemskapet, eftersom det kostar så mycket att processa, kanske flera hundra tusen kronor, att en arbetstagare normalt inte vågar riskera att förlora en process.

Men den fackliga rättshjälpen beviljas inte automatiskt. Bara i sådana fall då det finns en rimlig chans att vinna. Men facket får också göra andra bedömningar än om processen går att vinna. De flesta fack har målet att främja en demokratisk samhällsutveckling. Rasism och främlingsfientlighet är motsatsen.

Mot denna bakgrund anser inte jag att facket, även om ett avskedande är felaktigt, ska bevilja rätthjälp för att försvara en medlems rätt att göra främlingsfientliga uttalanden. Men den bedömningen gör uppenbarligen inte Polisförbundet. Vill du läsa domen så finns den på min hemsida www.kurt.nu.