Sökte om sitt jobb - och blev utan

Bolaget hade fått en smart och moderneffektiv vd. Han ville ha ny fräsch personal på huvudkontoret. Verksamheten skulle omorganiseras och arbetsuppgifterna läggas på nyskapade enheter med nya tjusiga namn på befattningarna.

Kurt Junesjö

Anders var 57 år och hade jobbat i bolaget under de senaste 25 åren med redovisning och utredning. Han kunde flera olika jobb och tyckte han kunde verksamheten i dess olika delar bra. Men han hade ingen akademisk examen och det var ett av kraven på de nygamla tjänsterna. Så nu var han bekymrad. Han hade trott att hans många tjänsteår skulle göra att han genom sin turordning enligt anställningsskyddslagen (las) skulle sitta säkert till pensionen.

Men så enkelt skulle det inte bli. Vd hade nämligen bestämt att alla fick söka om sina egna tjänster som fått nya »kompetensprofiler«. Och då fick dessutom anställda på andra delar av bolaget söka deras tjänster. Facket hade förhandlat och inget haft att invända.

Anders hamnade i en konkurrenssituation med en kollega om sitt gamla jobb. Kollegan vann och Anders förflyttades till Växthuset, som avdelningen där de överblivna hamnade, så fint kallades.

När arbetsbristen sedan skulle verkställas hade Anders inget riktigt arbete, han satt bara och vände papper. Han erbjöds arbetsfri uppsägning under ett år med full lön och pengar till en coach som skulle hjälpa honom att hitta ett nytt jobb. Förutsättningen var att han accepterade att avstå från sin företrädesrätt till ny anställning under nio månader efter det anställningen upphört som han hade rätt till enligt las.

Vad skulle Anders göra?

Ett sådant här förfarande är inte lagligt. Det är bara ett sätt att försöka villa bort vad som egentligen gäller enligt las. Facket sviker sina medlemmar när man ställer upp på bedrägeriet.

Om Anders klarade jobbet och kollegan som fick hans jobb hade kortare anställningstid än Anders, så ska uppsägningen vid arbetsbrist - även om kollegan fått jobbet genom att söka det - enligt las inom kollektivavtalsområdet och driftsenheten, eller orten om facket begär det, gå enligt principen sist anställd in först ut och Anders ha kvar det. Annars gör arbetsgivaren turordningsbrott och blir då i princip skyldig att betala Anders lön tills han får ett nytt jobb eller går i pension.

Men kravet på akademisk examen? Om det inte som i till exempel skolvärlden finns krav i författning får arbetsgivaren inte i en sådan här situation ställa upp nya krav på anställningen som inte är nödvändiga för att man ska klara jobbet. Hur vet man det? Ett nytt krav att ambulanspersonal ska ha sjuksköterskeexamen kan motiveras med hänsyn till liv och hälsa, men normalt går det inte att komma med nya krav när man varit anställd och klarat av jobbet i 25 år.

Också avgångsvederlaget var ett riktigt skambud, eftersom Anders inte får börja lyfta a-kassa förrän lönen slutat gå ut. Och då blir det ju inte mycket till avgångsvederlag. Även avståendet från företrädesrätten är orimligt för en 57-åring med dagens hårda arbetsmarknad för äldre. För trots full sysselsättning och massiva produktionsökningar kastas äldre och annan arbetskraft, som inte passar in i det nya hårda klimatet ut.

Du jobbar kanske inte helt efter de regler som gällde för Anders, men i botten ligger nästan alltid las, och det är en för bra lag för att den ska få fuskas bort av ett dåligt fack. Så råkar du in i samma situation som Anders. Stå på dig och kräv din rätt. Det är därför du är med i facket.

Kurt Junesjö är arbetsrättsexpert.