EU äger yttrandefriheten

Bodil Lindqvist fixade en egen hemsida för sina konfirmander. Eksjö tingsrätt dömde henne för det att betala mer än 9000 kr i böter och rättegångskostnader eftersom hon  påstods ha publicerat  känsliga personuppgift och därigenom brutit mot personuppgiftslagen (PUL)

Så här skrev Bodil nämligen om sin vän kyrkvaktmästaren:

”Mitt namn är Mariette. Vilda Mariette? Nåja så vild är jag kanske ändå inte. Men nog blev jag vild alltid, när jag föll nerför stegen och skadade min fot! Så nu är jag halvt sjukskriven! Urk! Har varit anställd i Skirö sedan tre år tillbaka. Är den tredje generationen Dahn, Skirö, både far och farfar har varit kyrkvaktmästare här i vår vackra kyrka! Mariette hittar Du oftast i eller omkring Skirö kyrka!”

Uppgiften om sjukskrivning ansågs vara en känslig personuppgift. Man undrar om Eksjö tingsrätt driver med oss. Göta hovrätt, hade en mer skeptisk inställning till datainspektionen, som drivit fram denna korkade utveckling, och frågade EG-domstolen.

PUL är nämligen en på EG-rätten konstruerad lag. EG-domstolen är högsta instans. PUL är baserad på EG-lagstiftning som ger EU rätten att utfärda lagar om den fria rörligheten över gränserna för varor, tjänster och kapital. Ett adressregister som används för att skicka direktreklam får alltså EG-rätten reglera, eller någon annan personuppgift som hänger ihop med ren näringsverksamhet.. PUL ger då en gemensam lägsta och högsta standard för skyddet mot kränkande personuppgifter så att man skall ha en standard för fritt kunna skicka adressregister över EU-ländernas gränser utan hinder av nationell lagstiftning.

Att en privatperson skriver på en hemsida rör emellertid den personliga yttrandefriheten, och den får inte EG-rätten bestämma över. Det får bara den svenska Riksdagen också enligt EG:s grundlag. PUL har därför, trots att den behandlar vilka personuppgifter man får och inte får behandla ett helt annat syfte än att skydda både yttrandefrihet och integritet för enskilda.

Och Bodil var ju en privatperson som för sina konfirmander berättade om sin kompis på sin privata hemsida. Det har inget med handel eller näring att göra. Så den svenska tingsrätten dömde fel. Men det värsta är att det gör också EG-domstolen.

EG-domstolen säger att Bodil inte brutit mot PUL. Det var då för väl tänker du, ordningen är återställd. Nej, tyvärr är det inte så enkelt.

Generaladvokaten är den som föreslår hur EG-domstolen ska döma. Han föreslog att eftersom Bodil inte var näringsidkare utan en privatperson så omfattades hon inte av PUL och kunde heller inte straffas enligt denna. Indirekt menade han att det här är en fråga som inte ska bedömas enligt EG-rätten utan enligt de av den svenska riksdagen stiftade lagarna om yttrandefrihet och förtal. Men EG-domstolen säger inte så, utan säger att PUL gäller även för Bodil, men friar henne på en teknikalitet. I praktiken går alltså EG-domstolen in på det område som exklusivt tillhör den svenska riksdagen att utfärda lagar om, inte EU.

EG-domstolen ger sig alltså själv genom domen, rätten att bedöm yttrandefriheten gränser för privatpersoner i Sverige om den kommer i konflikt med EG-rättens frihandelsregler. Det är inget nytt. Det gjorde EG-domstolen redan i våras, när den i ett mål som gällde demonstrationsfriheten i Österrike gav sig själv samma rätt att döma över demonstrationsfriheten. (Eugen Schmidberger ./. Österrike).

Att sätta EG-domstolen till domare över vår svenska yttrande- och tryckfrihet, innebär i praktiken att konservativa domare tagit sig den makt att stifta lagar vi genom vår röst givit den svenska riksdagen. Man kan med säkerhet säga att detta, om det tillåts fortsätta, kommer att medföra att Sveriges stora och väl skyddade yttrande- och tryckfrihet kommer att beskäras. Vill du läsa domarna i sin helhet, gå till www.kurt.nu