"

 

 

Innehåll på Arbetsorätten

Arbetsorätten innehåller

 1. Serien Arbetsorätten mer än 10 häften som producerats av lokala fack i Stockholm och Kurt Junesjö under mer än tio år för att påverka arbetsrätten
 2. Svensk arbetsrätt med domar bl.a. från Arbetsdomstolen böcker artiklar och krönikor av Kurt Junesjö
 3. Mänskliga rättigheter, med domar från svenska och internationella domstolar,artiklar och krönikor, ganska ofullständig
 4. Europarätt, dokument artiklar och arbetsrättsliga domar med europainriktning från svenska domstolar och myndigheter samt från EG-domstolen och Europadomstolen. Ganska ofullständig
 5. Länkar till bra juridiska eller fackliga sidor

Bruksanvisning till intressant information på sidan Arbetsorätten

Lättast är att Du helt enkelt bläddrar dig ner på förstasidan. Då hittar du många länkar till ämnesområden på sidan. För att söka domar, dokument artiklar och böcker på Arbetsorätten kan Du också söka med sökmotorn, se nedan!

Klicka annars på någon av huvudrubrikerna i menyn på förstasidan (Fungerar inte i Firefox, men du har samma länkar under 1 - 5 ovan) , t.ex."svensk arbetsrätt", gå vidare till "arbetsdomstolens domar" och sedan in på den ämnesrubrik du söker t.ex."alla refererade domar i datumordning" om du vill leta kronologiskt, eller t.ex."övergång av verksamhet" om du vill söka på ämne.

Vill du gå direkt på

 

Du kan också använda mina länkar till bra sidor till juridiska eller fackanknutna baser på Webben att söka eller hämta information från.

Jag är tacksam för tips om du tycker något är fel, saknas eller en länk brutits. Har du tips om nyttiga länkar är jag tacksam för det också.

Sökmotorn

Om du ska använda sökmotorn gäller följande.

Googlesökmotorn, förstasidan; länk här längst uppe till höger i en sökruta.(Fungerar inte i Firefox men där kan du lägga till "site:kurt.nu" till söksträngen tex. "anställningsskydd site:kurt.nu" så avgränsar du Googlesökningen tilll enbart Arbetsorätten). Det medför att Du söker bara på Arbetsorätten med en allmän sökmotor (så tyvärr kan du få upp en del reklamskräp också, det råder jag inte över). Den är effektiv. Välj ut något eller några ord som Du tror finns i fulltexten på det dokument Du söker. AD-domarna finns längst tillbaka från 1929 men bara sporadiskt tidigare än 1997. Söker du en AD- dom skriv "AD" i dina sökord så får du med alla fulltextdomar. Om du t.ex. skriver "ad 2003 nr 45" så får du bara träff på exakt den domen. Men jag har inte varit alldeles konsekvent när jag lagt in domarna. Försök därför också med citattecken runt sökbegreppet "45/2000" där 2000 är avgörandeåret och 45 är domsnumret. För att få domarna att ligga i rätt ordning vid datasortering, är domsnumren från ca 2007 alltid tresiffriga t.ex 001, så försök med det också om du inte får upp den sökta domen. Annars gäller Googles vanliga sökregler som finns nedan.

Vill Du gå vidare med avancerad sökning så finns det fler tips på www.google.com.

Här är Googles grunder

 

Enkel sökning

För att göra en förfrågan till Google, skriv in några beskrivande ord längst upp till på förstasidan (Länk här) och tryck på "enter"-tangenten (eller klicka på sök-knappen), för att få fram en lista med resultat.

Automatiska "och"-frågor


Google returnerar endast de sidor som innehåller alla dina sökord. Du behöver inte inkludera "och" mellan orden. För att begränsa din sökning, inkludera fler ord.

Stoppord

Google ignorerar vanliga ord och tecken kända som stoppord. Google ignorerar automatiskt termer som "http" och ".com" såväl som enstaka siffror och bokstäver. Dessa termer hjälper oftast inte till att minska urvalet av svar utan ökar enbart söktiden.

Använd plustecknet (+) för att inkludera stoppord i din sökning. Kom ihåg att inkludera ett mellanrum före "+". [ Du kan också lägga till plustecknet i frassökningar.]

Se sökorden i deras sammanhang

Varje Google-sökresultat innehåller ett eller fler utdrag från webbsidan, för att visa hur dina söktermer används på den sidan.

Stemming


För att ge exakta sökresultat, använder inte Google "stemming" eller möjlighet till "wildcards". Google söker efter exakt det ord som skrivs in i sökfältet. Sökning på orden "googl" eller "googl* kommmer inte att ge svaret "googler" eller "googlin". Om du är osäker, pröva exempelvis att jämföra resultaten av "bil" och "bilar".

Spelar stora bokstäver eller accenter någon roll?


Google-sökningar är inte känsliga för stora eller små bokstäver. Alla bokstäver tolkas som gemener. Till exempel, sökningar på ordet "google","GOOGLE" och "GoOgLe" kommer att generera samma sökresultat.

Google-sökningar gör vanligen inte skillnad mellan uttal och diakritiska markeringar. En sökning efter [Muenchen] och [München] ger samma resultat. Vill du skilja mellan två sådana ord ska du använda ett plustecken, alltså [+Muenchen] och [+München].

Fler söktips på Arbetsorätten

Om du letar efter en speciell dom och inte har numret men vet ett originellt ord som finns i domens fulltextversionen t. ex. fryshuset skriv det så får du inte så många felträffar. Då får du också upp sådana krönikor som jag skrivit där jag har kritiserat AD:s fryshusdom. Självklart kan du använda den här metoden för att hitta alla dokument som finns på hemsidan inte bara arbetsdomstolens domar.

Alla AD:s domar refereras inte i AD:s domsböcker och då finns oftast inte heller domen med här heller. Äldre domar än från 1997 finns i regel inte här. Om du kollar på länksidan finns där också några alternativa sökvägar. AD:s domar finns annars endast som betalbas. Har du ingen sådan får du gå på något stort välsorterat bibliotek eller till ett gammalt etablerat fackförbund och leta i de tryckta domsböckerna.

Du kan också gå in på förstasidan; länk här listen längst upp (fungerar inte i Firefox) med beteckningarna svensk arbetsrätt, mänskliga rättigheter etc. Då hittar Du register med länkar som du kan hitta material på.

Sammanfattning: På Arbetsorätten finns alltså minst sex olika typer av material

 1. Artiklar, krönikor och liknande som jag skrivit och som varit publicerade i dagstidningar, facktidningar, LO-tidningen eller IF/Metalls, Elektrikerförbundets, Lärarnas Riksförbunds eller Målarförbundets fackförbundstidningar, där jag är fast krönikör.
 2. Böcker som jag skrivit i fulltext
 3. Arbetsdomstolens domar i fulltext från 1997 och framåt och även enstaka tidigare. Dem kan Du nå på olika sätt. Antingen över registret där de finns förtecknade över ämne, eller under fliken nyinlagda domar där de ligger i datumordning. Du kan också klicka dig fram under menyn ovan, svensk arbetsrätt. I alla register har jag skrivit en kort egen kommentar. Där finns också AD:s sammanfattning. Vill Du ha äldre domar kan du gå till mitt länkregister, länken Lars Åhnbergs förlag. Där finns förteckning och innehållsregister till domar tillbaka till 1994, men inte längre domarna i fulltext. För att få tillgång till dem måste du numera betala. Se också ovan undan Sökmotorn.
 4. Utvalda domar i fulltext från EG-domstolen och Europadomstolen om konkurrensrätt, arbetsrätt och yttrandefrihet. De når du genom att klicka på fliken Euoroparätt ovan och sedan klicka dig fram. Du kan också söka själv på respektive domstols hemsida genom mitt länkregister
 5. Arbetsorätten en skriftserie om yttrandefrihet, strejkrätt och andra frågor som utkommit sedan 1991. Du hittar den i fulltext genom att klicka på rutan arbetsorätt ovan eller här.
 6. Diverse orginaldokument i fulltext. Dem får du söka under respektive flik ovan framförallt Svensk arbetsrätt.